התכנים של שמואל דאבה

ודאי שמעתם על אלוהים, איך הוא ברא את העולם ואיך הוא מולך עליו מאז. אולי שמעתם על סמאל, האויב המרושע של אלוהים שמכונה גם השטן. אולי גם שמעתם על לילית, השדה הרעה שאולי הייתה אשתו הראשונה של אדם הראשון...