התכנים של אייל שפע

צילומי הריון טבעיים - צילום טבעי - מה זה בכלל?צילום טבעי רלוונטי בעיקר כשמדובר בצילומי הריון, גם כאשר מדובר בצילומים של ההריונית לבדה וגם עם בן הזוג. למה כשמדובר בצילום טבעי  זה פחות רלוונטי לצילומי...

צילומים באיכות טובה מעבר לידו של הצלם והמיקום המיוחד והטיימינג, תלויים גם לחלוטין מהבחינה הטכנית בכיוונון המצלמה עצמה בהתאם למה שרוצים להשיג בתמונהלהלן מספר עצות לצלם החובבן בנושא כוונון אור...