התכנים של Nimi.k

ההבדל בין 'לשרוד' לבין להצטיין בלימודיך"ההשקעה בתלמיד בישראל היא מהנמוכות ביחס למדינות המפותחות. כך עולה מדו"ח שפרסם היום ארגון ה-OECD (הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי באירופה).""התמיכה הממשלתית...

אלון גל-אין תקציבים? מתוך מאמר מאוד מעניין שכתב אלון גל -המאמן המוכר מהתוכנית משפחה חורגתמספר אלון גל המאמן הלאומי:"כהורה לילדים קטנים שמתחילים את דרכם במערכת החינוכית, ומסגרות בתי הספר השונות,...