התכנים של י הילה פורטיס טויטו

מאמר זה מבקש לבחון כיצד יכולים העקרונות הבודהיסטים להקנות למאמן כלים רעיוניים ומעשיים בעת ביצוע עבודתו, תוך התמקדות בפן המתודי – מעשי שלהם (ולא לפן הדתי).   הרציונאל העומד בתשתית הרעיון להפגיש...