התכנים של סדנת שקוף

אם אתם רוצים להיות בעלי בטחון עצמי גבוה או לפתח את הביטחון שקיים בכם - הגעתם למקום הנכון.כל אחד תופס את עצמו בצורה מסוימת , חכם , יפה ,מוצלח, נאה וכו' .לכל אחד מאתנו יש "אני אידיאלי" - אוסף תכונות המייצג...

א כל דור ונסיונותיואנחנו נמצאים כאן בעולם הזה. מה המטרה? בשביל מה באנו לכאן?רבינו הרמח"ל זצ"ל כתב (מסילת ישרים פרק א') שעיקר מציאות האדם בעולם הזה לקיים מצוות ולעבוד את ה' ולעמוד בנסיון" הבעל שם טוב...

בין היסוס להחלטיותבפרשת וארא מתוארות הן הכנסת האורחים של אברהם אבינו והן הכנסת האורחים של לוט. ואולם, בעוד שאברהם אבינו מלמדנו מהי הכנסת אורחים נכונה וראויה – מידה מושלמת של נתינה, הרי שרוח חז"ל...

בריחה ותחליףהדברים מובאים משיעורי סדנת שקוף כאשר ישראל חנו על ים סוף, הם התחלקו לארבע כתות, ובעצם אנחנו פוגשים כאן ארבע צורות התמודדות עם צרות, או אולי ארבע צורות בריחה מהתמודדות. ואנו רואים שריבונו...

בס"דחמץ או מצהחמץ ומצהבדרך כלל כשמדברים על חמץ ומצה בפסח, מדברים על גאווה וענווה; חמץ הוא התנפחות וישות עם הרבה אוויר בתוכו ומצה היא נטו. קמח ומים בלי שום תוספת, בלי שום רוח סערה.כאשר הדורות הקודמים...