התכנים של עומר בש

גלגולו של פלאפלשורשיו של הפלאפל הם במצרים, בסביבות המחצית הראשונה של האלף הראשון לספירה, שם הוכן מפול מצרי. מאוחר יותר התפשט המאכל צפונה לאזור סוריה ולבנון, שם הוכן בעיקר מגרגירי חומוס. כיום הפלאפל...