התכנים של טל שפיר עושים, חיי

משהו בך עמוק בפנים לא איפשר את הסליחהרצית שתגיע איזו פיה קסומה שתאפשר לרגע לחזור לגיל ארבע רק כדי שזה יהיה לגיטימי לצעוק עד השמיים ובחזרה: "זה לא פייר!". אין ספק שרצית לסלוח, לשים את זה כבר מאחוריך...