התכנים של לנה מגיד

הרב – תרבותיות מספקת יכולות הסתגלות מהירה יחסית על ידי התמקדות בקבלת אינפורמציה חיונית אודות המצב החדש, התבוננות בתרבות חברתית סובבת ויצירת תרבות חדשה המאפשרת התמודדות. המצב של מלחמה מעלה את רמת...

בעולם הדינאמי והמשתנה הרב – תרבותיות באה להכיר במשאביו הייחודיים של הפרט ולהפנות אותם לשיתופי פעולה שנוצרים על בסיס המכנה המשותף שהפרט יוצר במגע עם החברה הסובבת. כתוצאה מכך הרב – תרבותיות מאפשרת...

התרבות האישית כוללת ריטואלים אישיים הטמונים בסדר היום האישי והחברתי יחד. התבוננות מעמיקה בריטואלים תרבותיים מזמנת אפשרות להבין כי כל ריטואל אותו מקיים האדם בחייו בצורה המודעות והלא מודעת מורכב...