התכנים של קריספין דורון

אוקיינוס כחול / אוקיינוס אדום שינוי בצורת חשיבה אסטרטגיית אוקיינוס אדום :האוקיינוס האדום מייצג את השוק בו פועלת הפירמה, השוק היום יומי,עם הלקוחות הספקים והמתחרים המוכרים לפירמה. השוק בו היא מנסה...