התכנים של רונית גולדברג

יש אנשים שהתקשורת שלנו איתם זורמת ובאופן טבעי קיימת הבנה הדדית בינינו לבינם, ולעומתם יש אנשים שאיתם אנו מתקשים להסתדר, ולעיתים לא ברור לנו אפילו למה.במקרים מסוימים אנו חשים שאנחנו עושים הכל כמו...

דמיון הינו מיצג פנימי של חוויה שהתרחשה או של פנטזיה זוהי הדרך שבה המוח מקודד- מאחסן ומבטאמידע.  דמיון הינו החומר ממנו עשויים החלומות, החלומות בהקיץ, זיכרונות, תכנונים, תחזיות, תרחישיםעתידיים ואפשרויות....