התכנים של גרונדמן אהרן פ.

עקרון הנורה והעדשהכשמדובר בהגברת חן האישי, חשוב קודם כל לדעת איך כל הסיפור הזה של חן בכלל עובד:(החומר הבא כלול בפרק הראשון של "מפתחות החן" אותו מקבלים כל רוכשי קמע החן של רבי נחמן.  ראוי לשים אליו...