התכנים של יעקב חייט

אם אתה לא נהנה - שנה / יעקב חייט"להיות מאושר זו אבן הפינה לכל מה שהינך! שום דבר אינו חשוב יותר מלהרגיש טוב! ויש לך שליטה מוחלטת בקשר לזה משום שאתה יכול לבחור את המחשבה שגורמת לך לדאוג או המחשבה שגורמת...

פתח את הדלת ותן לשמש לחדור פנימה / יעקב חייטאומרים שיש שני סוגי אנשים בעולם – אלה החושבים על כל הדרכים הנפלאות להגיע מהמקום שהם נמצאים בו למקום שבו הם רוצים להיות, ואלה העושים משהו כדי להגיע מהמקום...

על הרכילות והימנעות ממנהרכילות היא הרסנית באופן אדיר. לעיתים אף אנו שומעים בדיחות לגבי רכילות, כמו שיחה בין שני אנשים כשאחד אומר: "איני יכול לאמר לך יתר מזה. אמרתי לך כבר יותר מאשר שמעתי". וכאן חבויה...