התכנים של מזל שלמה

הנשימה היא יסוד החיים. הנשימה יכולה להצטייר כתהליך מכני לחלוטין, רובנו לוקחים את הנשימה כמובנת מאליה. הנשימה היא  ז ר י מ ה, במקום בו אין זרימה אין חיים . אנו נושמים בעודנו ברחם ועד מותנו, הנשימה כאילו...