התכנים של בבלי יריב

הצפייה בקולנוע איכות על "מסך הקסם" שונה מהצפייה בסרטים על מסך הטלוויזיה בבית. תחשבו על הסרט באופן מטפורי כמזון, לבוש, כהשכלה, ובואו להתמסר לחוויה החלומית הזו לשעה קלהקשה לשכנע את חובבי הקולנוע בימים...

כיצד מתנהלים היחסים בין התובע לחברת הביטוח?, מהם האמצעים שנוקט התובע על מנת לקבל את מה שמגיע לו?, האם חברות הביטוח יכולות להונות אותו?ניתן להציג את השלבים לתובע על מנת שיוכל להבין וליישם את זאת מול...