התכנים של דודי לוין

   כשאנו כותבים שירים ורוצים להקליטם להפיקם לאלבום עלינו להתחשב במספר גורמים הקשורים ביצירה שלנו,הגורם הראשון הוא אנחנו עצמנו,הגורם השני הוא המסר שאנו רוצים להעביר במוזיקה ובשירים אם בלחנים ואם...