התכנים של דנה בר

 הסיפור על האיכר והאווזה: היה הייתה אווזה מופלאה, שבאורח פלא, יש לפעמים דברים כאלה, הטילה ביצת זהב אחתבכל יום שחלף. אפילו ביום שבת. האיכר שהאווזה הייתה שלו, שמח בגורלו, הלך והתעשר, שום דבר לא היה חסר....