התכנים של Zooma עריכת אלבום תמונות אונליין

כל בשלן חובב מכיר היטב את החיפוש, לעתים חסר התוחלת, אחר עקבותיו מתכון ספציפי, שנוסה אולי פעם אחת, אולי בעבר הרחוק, ומאז אבדו עקבותיו, המוביל לרוב להחלטה נחרצת לעשות סדר באוסף המתכונים אחת ולתמיד....