אימון משפחת

למה אימון ילדים? -שיפור היחסים עם הורים, אחים, מורים וחברים. -שיפור ביצועים אקדמיים בכלל ונושאים כגון יעילות עבודה, דיוק, סיום -מטרות, התארגנות וכו'. -העלאת רמת העצמאות בהתמודדות עם מטלות היומיום. -שיפור...