הכרה

אפיסטמולוגיה (תורת ההכרה) הוא מושג שעוסק בשאלה עד כמה ניתן להבין את מהותה של הידיעה על מגבלותיה. במסגרת סוגיה זו נשאלת השאלה באיזו מידה חופפת המציאות את הידיעה וכיצד ניתן אם בכלל לרכוש ידיעה.שאלה...

אונטולוגיה היא תחום בפילוסופיה שדן במהותה של המציאות ומה משמעותו של היש. כדי להבליט את מהותו של היש, יש לדון במהותו של האין. באונטולוגיה מגיעים בעצם לנקודה שכדי לשאול למה שבכלל יהיה משהו, יש לשאול...