לוקרטיוס

לוקרטיוס היה משורר רומאי שחי במאה הראשונה לפני הספירה. הוא השתייך לאסכולה האפיקוראית, לכן השפעתו של הפילוסוף היווני אפיקורוס ניכרת ביצירות. יצירה זו של לוקרטיוס הייתה עלומה במשך כ1000 שנים עד...