מספרים ראשוניים

המספרים הראשוניים מהווים את אבני הבניין של המתמטיקה. בתורת המספרים, מספר ראשוני מוגדר כמספר אשר מתחלק רק ב-1 ובעצמו. לעומת זאת, מספר טבעי הגדול מ-1 ואשר איננו ראשוני נקרא מספר פריק. המספר 2 לפי ההגדרה...

מהו מספר ראשוני? זהו מספר טבעי-שלם וחיובי אשר מתחלק רק בעצמו ובאחת, ללא כל שארית. מכאן נובע שמספר ראשוני לא יכול להיות מכפלה של מספרים שאינם טבעיים אשר קטנים ממנו. עובדה זו עומדת לנו בעת מיפוי מספרים...