תנועה

מסה ומשקל שני מושגים אשר נוטים להתבלבל ביניהם. במשפט אחד, ניתן לומר שמסה זה הוא נתון קבוע של גוף המתייחס לכמות החומר שבו בעוד שמשקל זה נתון משתנה ותלוי בגוף עליו נשקלים. לדוגמה: מסתו של אדם זה מה...

החוויות שאנו חווים בעת נפילה של חפצים, ויותר גרוע, בעת שאנו נופלים מקורן במושג אשר נקרא כבידה או בלועזית גרביטציה. ביוון הקלאסית ההסבר לנטייה של גופים ליפול היה (כך בין היתר אריסטו טען) בנטייה...

פאנטה ריי הנו מושג אשר טבע הפילוסוף היווני הרקליטוס מאפזוס, אשר פעל ביוון הקלאסית במאה השישית לפני הספירה. כינויו היה "האפל", בגלל קשיים להבין את משמעות תורתו. הרקליטוס כפילוסוף מדגיש את תופעת השינוי...