איך לבחור מגשר?

איך לבחור מגשר?

המאמר נכתב על מנת לתת כלים לסייע בשלב בו אתם בוחרים מגשר/ת, שינהלו עבורכם את הגישור בסכסוך שלכם, ויעזרו לכם לפתור אותו באמצעות הגעה להסכמות שיהיו מקובלות עליכם.  ראשית, לפני בחירה יש לבחון מי המגשר/ת. שהרי הדברים אינם ניתנים להפרדה, האדם האישי והאדם המקצועי אחד הם. ניתן לבחון זאת בשיחת טלפון, האם נעים לשוחח אתו? השפה המילולית שלו מקובלת עליכם? בניגוד למקצועות חופשיים אחרים בהם נבחנת המקצועיות גרידא, הדבר הראשון שאתם צריכים להבין ולהרגיש הוא שהמגשר/ת לפני הכל בן אדם שתוכלו להרגיש בטוחים אתו ולסמוך עליו. הדבר הבא שעליכם לבחון הוא המקצועיות, הניסיון המקצועי, ההכשרה וההשכלה. איך ניתן לבדוק זאת? העולם הדיגיטלי רווי במידע הנמצא ברשתות החברתיות ובמדיה לכל דורש. חפשו מידע וקראו אודות המגשר/ת, וקבלו המלצות בכתב או בעל פה.

  1. המגשר/ת כאדם ותכונותיו

תכונות אישיות, יכולות ומיומנויות הן המגדירות מגשר/ת טובים. הבחירה במגשר/ת היא בחירה משמעותית להליך הגישור. אתם צריכים להרגיש חיבור עם המגשר/ת, כמו גם אמינות שהרי בהליך הגישור המגשר/ת נחשפים לסודות פרטיים, לרצונות ולצרכים הכי חשובים לכם. החיבור עם המגשר/ת יקנה לכם הרגשת נוחות וביטחון שאתם במקום טוב שאפשר לפתור בו את הדברים ולדבר על הכל. חלק מהתחושה הכללית, מעבר לחיבור, הנוחות והביטחון, בהימצאות בחדר הגישור היא ההרגשה שנעים לכם להיות שם עם המגשר/ת, נעים לשוחח אתו/ה ולשהות במחיצתו/ה. דבר נוסף ומהותי לבחינת טיבו של המגשר/ת היא יכולת הקשבה גבוהה ואקטיבית, אתם חשים שהם אתכם בעת שאתם מספרים את הסיפור שלכם. מתוך סבלנות, סובלנות ואמונה באנשים וביכולתם לצמוח מתוך הסכסוך.

  1. מקצועיות

בראש ובראשונה, מקצועיות נבחנת באמינות ויושרה. חובה שמגשר/ת יהיו אמינים וישרים למשתתפים בהליך הגישור. על המגשר/ת לפעול תחת סודיות של כל  הדברים הנאמרים בחדר הגישור, אם בפגישות משותפות לצדדים ואם בפגישות נפרדות.
מגשר/ת טובים יהיו נטולי שיפוטיות וביקורת, המגשר/ת המקשיבים לצדדים שהגיעו אליו בשעתם הקשה, לא יבקרו ולא ישפטו את הצדדים. מגשר/ת מוצלח יקבל את הדברים הנאמרים על ידי הצדדים בהקשבה וללא דעות קדומות. מגשר/ת טובים יידעו לשים בצד את אמונותיהם, דעותיהם, הרושם הראשוני שלהם ולהתמקד בצדדים ובסיפור שלהם. מגשר/ת טובים שגישרו במגוון רחב ומגוון של מקרים יידעו  ולהתרכז בסיפור ובצדדים שהגיעו לפניו.
[1]חובתם של מגשר/ת "לנהוג בתום לב וללא משוא פנים" מגשר/ת טובים ישימו לנגד עיניהם את הניטרליות כלפי הצדדים, ולתת לכל אחד מהם מקום שווה בלי נטייה לכיוון, דעה או אינטרס מסוים. להקשיב לשני הצדדים באופן מלא ואקטיבי, לקיים פגישות משותפות ופרטיות בהתאם למקרה.  [2]היכרות מוקדמת עם אחד מהצדדים עלולה לפגום בתקינות התהליך. כל היכרות מוקדמת (ישנם מקרים בהם ההיכרות היא מתהליך גישור אחר, עבודה משותפת או דבר אחר) עם אחד מהצדדים תובא לידיעת הצדדים כגילוי נאות, והם שיחליטו אם מקובל עליהם שיתקיים הגישור, במקרה כזה ההסכמה תובא בכתב. לדוגמא: במקרים בהם אחד הצדדים מכיר מגשר/ת באופן מקצועי ומציע לצדדים אחרים לעבור תהליך גישור כשהמגשר/ת מוסכמים עליהם. אך במקרה שאחד הצדדים הוא קרוב משפחה או ביחסי חברות קרובים עם המגשר/ת מן הראוי לסרב לגשר במקרה הזה, אם לדעת המגשר/ת יימצאו במישרין או בעקיפין במצב של ניגוד עניינים.

  1. ניסיון מקצועי

הניסיון המקצועי של המגשר/ת חשוב ומשמעותי לאין ערוך להצלחה. ניסיון מקצועי מגוון יעניק למגשר/ת זוויות מבט שונות ומנוסות, התמודדות עם מצבים שונים יעשירו את ארסנל המקרים בהם גישר והדבר יתרום לגישור ולהצלחתו. מגשר/ת שפעלו במישורים שונים של אוכלוסיות הטרוגניות, באוכלוסיות רב תרבותיות, בהתמודדות בפערים בין דוריים, או המגיעים מעולם תעסוקתי מסוים כגון: ניסיון עסקי, ניסיון בנדל"ן, ניסיון בתחבורה וכיוצא בזה, עם ניסיון אישי נרחב ועשיר יתמודד טוב יותר ובאופן טבעי עם נושאים שמגיעים מעולם המוכר לו. ככל שניסיונם של המגשרים  עשיר  בהתמודדויות מגוונות, וככל שלמגשרים ניסיון רב יותר, במספר השנים המהוות ותק בו הם עוסקים במקצוע, כך הדבר ייטיב עם הגישור והמגשרים יוכלו לעזור לכם. תרומתם תהייה משמעותית לפתרונות יצירתיים המותאמים לכם ובסיוע לסיום המחלוקת.

  1. הכשרה והשכלה

ההשכלה וההכשרות המקצועיות והרשמיות שעברו מגשרים הן שיכשירו את הקרקע להצלחת הגישור. מבחינה פורמלית ההשכלה הכללית הרלוונטית כדי לעסוק בגישור היא החובה לעבור קורס הכשרה כללית בגישור. [3]ברשימת המגשרים הכללית של בתי המשפט הדרישות למגשרים הן: תואר אקדמאי או השכלה מקצועית בת 3 שנים, 5 שנות ניסיון, הכשרה כללית בגישור, השתתפות בתכנית התנסות מודרכת בגישור, ניהול 18 הליכי גישור ב5 השנים האחרונות ובהם 5 גישורים שהגיעו להסדר המחלוקת, עמידה בהערכה מקצועית (מבחן עיוני ומעשי) וראיון אישי. ברשימת המגשרים לגישור במשפחה של בתי המשפט הדרישות הנוספות הן שיהיו: עו"ד, עו"ס, פסיכולוג, מוסמך בפסיכיאטריה כללית או בילדים ומבוגרים, מוסמך כיועץ חינוכי.
קורס הכשרה כללית הנו קורס עיוני בסיסי בגישור, בו נלמדים יסודות הגישור. בקורס הכשרה בגישור בענייני משפחה מתמקדים בעניינים המתאימים לענייני משפחה (בעיקר גירושין). בתכנית התנסות מודרכת המכונה גם פרקטיקום, עוברים המגשרים לימוד מעשי תוך התנסות פרקטית במקרים אמיתיים תוך צפייה בפועל של המרצה או המשגיח שמחווה בכתב דעתו על תהליך עבודת המגשר. השכלה נוספת מעשירה ומפתחת  את ידיעותיהם בעבודתם, ומעצימה את ארגז הכלים עמו הם מגיעים לחדר הגישור.

לסיכום: מגשרים טובים נבחנים על פי החיבור, האמינות, תחושות נוחות וביטחון, נעימים לשיחה ושהייה במחיצתם, בעלי יכולת הקשבה גבוהה ואקטיבית, שומרים על סודיות, נטולי שיפוטיות וביקורת ויקדשו את הניטרליות. ניחנים בניסיון מקצועי מגוון ומעולמות מסוימים המתאימים לנושא הגישור, ויובילו לפתרונות יצירתיים. הם עברו הכשרה והשכלה המקצועית, ובנוסף השכלה נוספת ומעשירה.

[1] תקנה 5 לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993.

[3] תקנה 3 לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993.

הוסף תגובה