איך להגיע לגישור?

איך להגיע לגישור?

[1]בהליך גישור המגשר/ת מסייעים לצדדים לנהל משא ומתן לגבי נושאים שבמחלוקת. ההנחה הרווחת אצל רבים היא, כי משא ומתן הוא משחק סכום אפס – אחד מרוויח והשאר מפסידים. הרצון בהליך גישור הוא לצאת מההנחה המוטעית ולשחק במשחק בו כולם מנצחים WIN WIN ויוצאים מרוצים. השתתפות במשחק המנצחים תבדוק האם ניתן להגיע להסכמות. העמדה בגישור היא כי לכל צד אינטרסים ייחודיים לו, יש פעמים שבלהט הרגע נשכחו אינטרסים אלה או הוחלפו בעמדות אחרות וקשות. בחשיפתם יינתן מענה לסכסוך ולמערכת היחסים. בפועל, הליך גישור הוא מצב של משחק מנצח  בו כל צד מקבל את מה שהוא צריך. הגישור הוא הליך רצוני המתנהל מתוך הסכמה של כל הצדדים להשתתפות בו.
הגישור טומן בחובו הזדמנות גדולה, ראוי ורצוי לנצל אותה בצורה מושכלת לקידום פתרון. המוטו העומד בבסיסו של הליך הגישור הוא הרצון לפתור את הסכסוך באופן מכבד ומכובד. לכן, הקפידו במשנה זהירות בכבודם של הצדדים האחרים, דברו בצורה מכבדת וכנה. נסו לתרום לאווירה פתוחה לשיתוף פעולה על ידי התמקדות וריכוז במעשה ולא באדם שעשה.
האופן בו תגיעו לגישור משמעותי ויתרום להצלחתו, ככל שתגיעו מוכנים יותר כך ייטב. חשבו עם עצמכם מה הייתם רוצים מהליך הגישור, אחרי מחשבה גבשו תכנית פעולה כללית מה ברצונכם להשיג בגישור. הגדירו לעצמכם מהן המטרות שלכם מהתהליך. חשוב שתנתחו את האינטרסים בעיניים ריאליות. תשאלו את עצמכם: מה צריך לקרות כדי לתקן את המצב? מה אתם חושבים שצריך לקרות שיוביל לפתרון? מה חשוב לכם שיקרה, מה הם הדברים שעליהם תוכלו להתגמש, ומהם הדברים שעליהם לא תהיו מוכנים. מהם הדברים שאתם רוצים לומר לצד השני, ומהם הדברים שאתם רוצים לשאול את הצד השני?
חשוב שתבואו מוכנים לשאלות לא פשוטות שפותחות את כל הסכסוך ו"שמות את כל הקלפים על השולחן", להיחשף ולהיות שיתופיים בהליך. במילים אחרות, חשוב שתשתפו את כל הסיפור, גם פרטים שנראים שוליים, תבואו בפתיחות ומוכנים לגילוי ולהידברות. כאן, בחדר הגישור מדברים באופן אישי – יקשיבו לכם ויינתן לכם זמן לדבר. אתם במרכז כאנשים, ניתן מקום לרגשות, אינטרסים וצרכים שיובילו להסדר מקובל עליכם. לרוב, יתקיימו פגישות אישיות וסודיות עם כל אחד מן הצדדים, בהן תוכלו לגלות למגשר/ת מה שלא תהיו מעוניינים שהאחרים בהליך הגישור יידעו, אלא אם כן תסכימו ותאפשרו שהמגשר/ת יעבירו לאחרים בגישור.
תהליך החשיבה שערכתם עם עצמכם יוביל לתובנות ולמיקוד שלכם, וחשוב לחשוב גם על הצד השני. העזרו בשאלות: מהם האינטרסים (רצונות, תקוות,  ציפיות, שאיפות) שלי? ומה של הצד השני?. מה הם האינטרסים המשותפים לשני הצדדים? מהם האינטרסים המתנגשים בין הצדדים? מה האינטרסים הנוספים של הצדדים, אך השונים ביניהם?. מהן הנקודות שעליהם הצדדים מסכימים? אלו יחסים הייתי רוצה שיהיו ביני לבין הצד השני בתום תהליך הגישור?. מהן האפשרויות לפתרון הסכסוך שייתנו מענה לחלק הארי של האינטרסים שלי ושל הצד השני? מה הכי חשוב לי לקבל בתהליך הגישור? מה פחות חשוב לי? מה חשוב לי לדעת מהצד השני? מה המסר שחשוב לי להעביר לצד השני?. מה האפשרויות העומדות בפניי? מה האפשרויות העומדות בפני הצד השני? כגון: סודיות ושמירת מוניטין, הפניות הדדיות, המשך שיתופי פעולה עסקיים עתידיים. במקרה של סכסוך בין חברה לקבלן האינטרס הוא למנוע סכסוך עם הלקוח וכיוצא באלו.
דבר מרכזי שיש לתת עליו את הדעת הוא, שתנסו להפחית כעסים. ההבנה שלהגיע כועסים מאוד להליך הגישור יכול לחבל בו. יחד עם זאת, יש מקום לכעס אך כדאי לשלוט בעוצמה ובהשפעה שלו על ההתנהלות שלכם. האמת היא שהדבר לא פשוט, אתם כועסים ואולי מתוסכלים, אולי משך הזמן שאתם מתווכחים ארוך ולפעמים חוויתם ויכוחים בלתי פוסקים ולא מכבדים. אך ניתן לומר בביטחון מוחלט, שהפחתת כעסים תוביל להחלטות משותפות ולפתרונות מוצלחים, מעשיים ויעילים  לטובת כל הצדדים.
מאוד מומלץ להגיע לגישור עם כל המסמכים הרלוונטיים הקשורים ללב הסכסוך, שיפרטו את השתלשלות העניינים וייתנו תמונה גדולה וכוללת לסיפור במקרה שלכם.
תגיעו אחרי שבחנתם את השוק במדדים אובייקטיביים, לגבי הסטנדרטים הקיימים בשוק הקשורים לסכסוך הכוללים: חוקים ותקנות רלוונטיים למקרה שלכם, מחירי שוק מקובלים במקרה דומה כמו שלכם, אם עסקה דומה או עסקה אחרת או מחיר שירות דומה או שירות אחר. מהם הנהלים או התקנים במקרה שלכם או במקרה אחר (בחברה, משרד או גוף אחר) בכל הנוגע להתנהלות דומה כמו במקרה שלכם.
חשוב ומשמעותי בתוך תהליך החשיבה עם עצמכם הוא שתבדקו אלטרנטיבות. נחוץ שכל אחד מהצדדים יבדוק עם עצמו מהן האפשרויות האחרות העומדות בפניו. במקרה של גישור שלא יסתיים בהסכם, מהן האפשרויות מחוץ לשולחן המשא ומתן, מה עלותן ויעילותן.  כדאי לחשוב באיזה אופן פתרון הסכסוך ישתלם יותר לכל הנוגעים בדבר.
מעבר לדברים שנכתבו, אוסיף כי יש להגיע  לגישור בראייה פתוחה לאפשרות שהתשובות שלכם או של הצדדים האחרים עשויות להשתנות בתוך חדר הגישור. מחד גיסא, סביר להניח כי לך או לכם יש סיפור שונה מהצד השני שיושב לשולחן. היו מודעים לכך שנקודת המוצא היא, שלכל צד בהליך הגישור קיימת עמדה שונה ואף מנוגדת לזו שלכם. המשך ויכוח על עמדות מנוגדות לא יפחית את חוסר ההסכמה ויש סיכוי גבוה שאף יחריף אותה. לכן, החשיבות העליונה היא לאתר אינטרסים וצרכים של כלל הצדדים, כך ייווצר מצב בו צד יקבל מענה לצורך שלו ומתוך כך ייתן מקום לצרכי האחרים. המודעות וההכרה כי כל צד רואה דברים אחרת תסייע להתקדם בתהליך הגישור. תודעה פתוחה והגעה עם רצון להקשיב לאחרים מהותית לצורך הבנת הסיפור, ואף לצורך שיח ענייני וגילוי האינטרסים. מאידך גיסא, ייתכן כי אגב, בזמן הגישור עצמו ייבחנו מחדש צרכים ודברים החשובים לך, אותם הדברים כבר לא נמצאים באותה החשיבות שניתנה להם כמה ימים קודם.

[1] ס' 79 (ג) ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

הוסף תגובה