אחד הקשיים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם לא פעם, זה חוסר היכולת להתנתק רגשית. יש מקרים בהם אנחנו מתקשים להתנתק רגשית מאדם או מסיטואציה מסוימת, ויש מקרים בהם יש מי שמתקשה להתנתק רגשית מאיתנו.

זה קושי שיוצר בעיה משמעותית בהיבטים שונים בחיים, ולעיתים זה יכול להשפיע לא רק על איכות החיים אלא הרבה מעבר לכך. בחלק הבא של המאמר אנחנו נציג מספר נזקים שעלולים להיווצר כתוצאה מחוסר היכולת הזאת.

חשוב להדגיש, השאלה, איך להתנתק רגשית היא מאוד משמעותית עבורנו במובן הזה, שאם אנחנו רוצים ליהנות משגרת חיים סדירה, אם אנחנו רוצים ליהנות מאפשרות לקיים חיים "רגילים" ללא דרמות, ללא כאבים, חרדות ותופעות אחרות שיכולות להשפיע עלינו, אזי שאנחנו צריכים לדעת כיצד להתנתק רגשית ממצבים או מאנשים בסיטואציות מסוימות.

יחד עם זאת, המשמעות של ניתוק רגשית לא אומר שאנחנו לא צריכים להרגיש רגש כלפי אדם, חיה או סיטואציה שאנחנו נמצאים בתוכה. אין כוונה כאן קריאה להפוך להיות רובוטים. הרעיון הוא לדעת כיצד לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה.

אילו נזקים יכולים להיגרם לנו כתוצאה מחוסר היכולת להתנתק רגשית

הנזק הראשון בא לידי ביטוי בכך שאנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא מרשים לעצמנו להתקדם לשלב הבא בחיים, אנחנו נשארים באותה סיטואציה כל הזמן.

הנזק השני, אם אנחנו מתקשים להתנתק רגשית, אז הרבה פעמים גם קשה לנו להתחבר לדברים, אנשים חדשים, וזה הופך להיות הדדי, אנשים מתרחקים מאיתנו.

הנזק השלישי, אנחנו מפתחים תלות, מפתחים חרדות שמא חס וחלילה יקרה משהו, חס וחלילה ינטשו אותנו.

הנזק הרביעי, כתוצאה מאותה תלות, אז החיים שלנו הופכים להיות "משועבדים" לאותו אדם או לאותה סיטואציה. אפשר לראות את זה הרבה פעמים במערכות יחסים בין גבר לאישה.

הנזק החמישי , לעיתים חוסר הניתוק הזה מונע מאיתנו גם אפשרות ליהנות מדברים אחרים בחיים, להכיר בכך שיש דברים אחרים.

הנזק השישי, אנחנו עלולים להגיע למצבים של התמכרויות, אלימות, מצבים של דיכאון.

הנזק השביעי, מאבדים עניין לא רק במה שקורה מסביב או בדברים אחרים, אלא גם בעצמנו.

הנזק השמיני, חוסר היכולת הזאת, יוצרת אצלנו ראיה והבנה לא נכונה לגבי המשמעות של רגשות באופן כללי.

הוסף תגובה