אימון אישי המתבסס על מודלים מקראיים

הדמויות המקראיות מקיפות את כל תחומי החיים. מתאימות להוביל למימוש יעדים, גיבוש ערכים, התגברות על חסימות, זיהוי חוזקות ודרכי פעולה יצירתיות ואפקטיביות. כל דמות היא מודל אימוני ולמה הכוונה?

חשבו לרגע על משה רבנו, הדמות המוכרת שהוביל את 'יציאת מצרים' וחשבו – מה מרשים אתכם במיוחד בדמותו?

וממשיכים לשיח עם המתאמן :

מה הערך המרכזי שבה לידי ביטוי בדמותו ושמרשים אותך במיוחד?

האם אתה יכול לזהות ערך כזה אצלך או שהיית רוצה שיהיה לך?

אם היית יכול לפגוש את משה רבנו איזו הדרכה היית מקבל מהדמות להתפתחות האישית שלך?

באימון החוכמה להציב את השאלות החוכמה לחקור ביחד עם המתאמן כדי להגיע לתשובות הכי אמיתיות הכי מהותיות לו.  המבט על 'משה רבנו' מאפשר הן את ההתבוננות על האחר והן את ההתבוננות והחקירה פנימה.

היתרון שכל התהליך משולב בציורי  דמויות המקראיות הנמצאות בערכה – ויש התייחסות לדמות 'כמראה'.

בואו נמשיך  ונהרהר בדמותו של אברהם אבינו – הפסוק הפותח את מסעו של אברהם –

 "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב)

לך לך – איזה פתיח למסע אימון – מה הם המקומות שמהם המתאמן רוצה ללכת?  מה זה עבורו לעזוב מקומות מוכרים? 

ומהו היעד – הארץ אשר אראך – לאן רוצים להגיע ?

כל מסע אימוני לוקח את המתאמן מן המוכר – למתהווה – לגילוי – לבריאה.

מאיר שלו בספרו בעיקר על אהבה התייחס לשני מסעות מרכזיים מסע המשיכה ומסע הדחיפה. למסע המשיכה יש סוף נכסף שההולך נמשך אליו. למסע המשיכה יש תמיד מטרה שההולך מבקש להתקרב ולהגיע.

במסע הדחיפה לעומת זאת ההולך מבקש להתרחק. המטרה שלו היא להתרחק מצורת חיים שהוא רוצה לשנות והוא לא יודע את סופו של המסע.

סיפור המסעות הוא נושא למאמר נוסף ובהחלט מעורר את השאלה מה גורם לאדם לפנות לאימון?

מרכז בבואה להעצמה מקראית מלמד ומאמן בגישת המקורות. אין  צורך להיות' מצויד' בידע מוקדם אלא בסקרנות וברצון ללמוד ולקבל כלים.

אני  מזמינה כל קורא /ת  שהמאמר עורר את סקרנותו לפנות וליצור קשר.

הוסף תגובה