אימון זוגי – פרשת יתרו

אימון זוגי בפרשת השבוע

יתרו כהן מדיין , שהיה חותנו של משה רבנו מגיע למחנה ישראל שם הוא פוגש במשה חתנו לאחר ששמע על כל הנפלאות והניסים שחולל הקב"ה לעם ישראל.

הפגישה מרגשת מאוד לא רק משה יוצא לקראת חותנו אלא כל נכבדי ישראל.

יתרו רואה את משה רבנו עומד "מן בוקר ערב" ואומר למשה רבינו "נבל תבל".

יתרו מציע למשה רבנו לפזר סמכויות. להקים מערכת משפט הבנויה מאנשי חיל יראי אלוקים.

לעומתו משה טוען שהוא מביא את דבר האלוקים אל העם.

למרבה ההפתעה ה' מקבל את הצעת יתרו.

מה עומד בשורש המחלוקת בין יתרו ומשה? הרי משה גדל אצל פרעה הוא מכיר את היתרונות של מערכת משפט.

משה רבנו טוען כנגד יתרו שהעם בא אלי כדי לדבוק באלוקים לא רק כדי לדעת את דבר האלוקים.

הקב"ה בהכריעו כגישת יתרו מלמד אותנו עקרון מאוד חשוב ועמוק.

אמנם משה רבינו אדם יוצא דופן "לא קם כמשה עבדי", אך בכל עם ישראל טמון הכוח הפונטציאל לדבקות בקב"ה – אם הם יראי אלוקים אנשי אמת.

כך קורה גם בחיים האישיים ובזוגיות , כאשר אנו  נוטים לא פעם, מתוך רצון לעשות הכל על הצד היותר טוב, ויתרה מזאת  – לעשות הכל לבד.

מה שקורה לאחר מכן, הוא שאנו מתמלאים בתסכול חשים לבד במערכת הזוגית או ההורית.

יש צורך ללמוד להרפות משליטה לפזר סמכויות להאמין שהשני יכול למלא את המטלה באופן מיטבי.

מתוך ניסיון, לאחר שעוברים את המחסום ומשחררים שליטה, נוצרת קרבה מאוד עמוקה בין בני זוג,

נחשף אמון עמוק וחדש בין בני הזוג.

התבוננו בחיים שלכם באומם המקומות בהם קל לכם לשחרר ולהרפות ואיפה פחות, מה יכול לעזור בכדי לשחרר ולהאמין שהשני יכול.

 

שבת שלום

הדס הופמן – 052-6606036

הוסף תגובה