דור ה-X דור ה-Y והתעסוקה

הבדלי דורות קיימים כמעט בכל תחומי החיים, כל דור מסתכל על הדור הקודם כדור ארכאי ומיושן ומנסה לבדל עצמו. הדבר נכון גם לגבי נושא התעסוקה. הדור "הישן" שנכנס למעגל התעסוקה, נכנס למקומות עבודה למשך כ-30, 40 ואף חמישים שנה, העבודה הייתה מקום בטוח, קבוע ולאנשים רבים היה את אורך הרוח להתקדם במשך שנים בתוך מקום העבודה הישן. דור זה עבד בכדי לפרנס ולהתפרנס, הגשמה עצמית וקידום לא הייתה כלל נקודה לשיקול.

בדורות האחרונות בהתאם לשינויים הגלובליים והטכנולוגיים חלו שינויים אשר השפיעו ועיצבו בין השאר את עולם התעסוקה. דור ה-X שנכנס למעגל העבודה החל משנות ה-80 וה-90 ודור ה-Y שנכנס לשוק העבודה החל משנות ה-90 המאוחרות מאופיינים בסגנון ותפיסת עבודה שונה לחלוטין מה"דור הישן".
דורות אלו אינם פוחדים משינוי ומרגיש בטוח לעזוב מקום לא מספק ולהמשיך בחיפוש מקום העבודה הבא. דורות אלו מחפשים עבודה שתהווה עבורם סוג של הגשמה עצמית, מקום בו הם יוכלו להשאיר חותם ויוכלו לשלב עבודה מעניינית וחיים אישיים מלאים מבלי שהאחד יבוא על חשבון השני. דורות אלו מתאפיינים בחוסר נאמנות למקום העבודה, הם לא מחפשים התקשרות ארוכת טווח עם מקום העבודה אלא הזדמנות לפיתוח הקריירה ומקפצה להמשך הדרך התעסוקתית.

 

כתוצאה מכך עולם העבודה עבר שינוי בשנים האחרונות והחל להתאים עצמו יותר ויותר לדרישות הדור, שינויים הבאים לידי ביטוי בטכניקות הניהול ובאפשרויות הקידום המואצות. סוד הקסם לשמירת הנאמנות של העובד מהדור החדש מתאפיין בגמישות בכל תחומי העבודה.

אולם למרות שינויים אלו, רבים חשים קונפליקטים הבאים לידי ביטוי בין רצונותיהם ותחושותיהם לבין מקומות העבודה, אנשים רבים מביעים חוסר סיפוק והשתעבדות למקום העבודה כתוצאה משעות עבודה רבות, חוסר עניין הנובע מרוטינת העבודה וכו'.

אם כך, מה עלינו לעשות בכדי לא להגיע לתסכול ממקום העבודה?
לתאם ציפיות עם מקום העבודה- האם הוא מתגמל לפי שעות עבודה או לפי תפוקת עבודה, האם יש האצלת סמכויות של המנהלים, האם הקידום בתפקיד הוא לעומקו או לרוחבו? לאחר שנקבל את התשובות לשאלות הרלוונטיות לגבינו יש לבדוק האם הם עולים בקנה אחד עם מאפייני אישיותנו.

ארגונים שמשכילים וישכילו לערוך את השינויים בשיטת העבודה ויתאימו עצמם לשיטת עבודה המתאימות לדור ה"חדש", שיטה הבנויה על הערכת האיכות ולא על הכמות, על תשלום מבוסס תפוקת עבודה ולא מבוסס שעון עבודה יזכו בעובדים נאמנים ויהוו מקום תעסוקה אטרקטיבי לעובדים.

הוסף תגובה