אנשים לרוב אינם מכירים את ייפוי הכוח המתמשך ויתרונותיו בהשוואה לאפוטרופסות, מאמר זה יעסוק בהבדלים שבין שתי הגישות וביתרונות המהותיים שבעריכת ייפוי כוח מתמשך.

מהי אפוטרופסות?

מונח זה שהינו שגור יותר בפי האנשים, מתייחס בעצם למצב שבו אדם כבר אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו, כתוצאה ממצבו הבריאותי (לרוב), ואחד ממקורביו פונה לבית המשפט בבקשה למנות אפוטרופוס על מנת שידאג וינהל את ענייניו האישיים או הרפואיים של אותו אדם.

במקרה של מינוי אפוטרופסות, ימנה בית המשפט את האפוטרופוס (האחראי), במסגרת הליך בירוקרטי די סבוך, שבמסגרתו נדרש להציג מסמכים רבים, הנדרשים להציג למשל את פרטיו האישיים של נשוא הבקשה (האדם שעבורו ממנים אפוטרופוס), את פרטיהם של קרובי משפחתו (מדרגה ראשונה) וכמו כן, את פרטיו של האדם שמיועד להתמנות כאפוטרופוס.

בהמשך לנ"ל, נדרש לפרט באילו נסיבות מוגשת בקשת האפוטרופסות, מה תחום העניין הספציפי שבעטיו מוגשת הבקשה ומהו משכו של המינוי, לבקשה זו נדרש לצרף את עמדת נשוא הבקשה ואם לא ניתן להשיגה, יש לפרט מדוע.

כמו כן, נדרש לצרף מסמכים שונים כגון: הסכמת הממונה כאפוטרופוס לקבל את המינוי, חוות דעת רפואית, תצהיר תומך בעובדות הבקשה, הסכמה של בני משפחת נשוא הבקשה למינוי האפוטרופוס וכו'.

המשמעותית המרכזית של מינוי אפוטרופוס, שהיא נעשית בשלב שבו האדם אינו כשיר לקבל החלטה בעצמו וכי הוא אינו יכול לבחור מי ידאג לענייניו השונים (לעיתים בוחר בית המשפט כאפוטרופוס באדם זר ולא בקרוב משפחה).

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך, הינו הסדר משפטי (חדש יחסית) זה, הינו בעצם תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובא בעצם ליצור מצב שבו אדם כשיר משפטית, יכול להחליט ולמנות ממונה עליו, אם וכאשר יגיע למצב שבו לא יהיה כשיר לקבלת החלטות הנוגעות בענייניו.

הליך זה הינו פשוט, יעיל וקצר משמעותית בהשוואה לבקשה למינוי אפוטרופוס, כולל חובת הדיווח לרשויות המדינה (האפוטרופוס הכללי ובית המשפט).

ייפוי הכוח המתמשך נערך ע"י עו"ד אשר עבר הכשרה משפטית והוסמך ע"י לשכת העורכי הדין והאפוטרופוס הכללי והוא נערך כמובן בשיתוף פעולה מלא והבנה מלאה מצד בעל העניין ("הממנה"), אשר מגדיר באופן ברור מי יהיה אחראי עליו ("הממונה"), אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לכך ויחד עם זאת, יהיה באפשרותו להגדיר מספר אנשים, שכל אחד מהם יהיה אחראי לתחום מסוים (אישי / פיננסי / בריאותי וכו').

מדוע מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך?

מסמך ייפוי כוח מתמשך נועד כדי לספק אלטרנטיבה טובה יותר לאפוטרופסות. מדובר בהליך קצר יותר משמעותית מהליך מינוי האפוטרופוס במסגרת בית המשפט וניתן לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך בכל שלב בחיים, ללא צורך להמתין להרעת מצבו של מאן דבעי. ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כאשר הממנה יהיה במצב שבו לא יוכל לקבל החלטות ולנהל את ענייניו האישיים.

היתרונות המרכזיים של עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך בהשוואה לאפוטרופסות

1. יש לאדם יכולת שליטה בנוגע לזהות מיופה הכוח מטעמו (הממונה) – ישנה האפשרות להחליט באופן צלול, מי יהיו (או יהיה) מיופי הכוח מטעמו במגוון נושאים (עניינים רכושיים, או עניינים אישיים, או עניינים רפואיים, או כולם יחדיו, או חלקם).

2. האדם יכול להכתיב למיופה הכוח מטעמו, כיצד יראה עתידו – מי וכיצד יטפלו בו, מי יעשה בכספו בהקשרים שונים המתייחסים אליו או למשפחתו, כיצד יטופלו עסקיו או נכסיו וכו').

3. אין צורך לפנות בבקשה לפנות לבית המשפט (בקשת אפוטרופוס מחייבת פנייה לבית המשפט לענייני משפחה).

4. אין צורך לדווח לאפוטרופוס הכללי – הליך פשוט ומהיר יותר.

5. הגשת בקשה לייפוי כוח מתמשך אינה כרוכה בתשלום אגרה (עלות הגשת בקשה לאפוטרופוס יכולה להגיע לאלפי שקלים).

המאמר נכתב בשיתוף, עו"ד הראל כהן, בעל ניסיון רב בעריכת הסכמי ייפוי כוח מתמשך, ניתן לקבוע פגישת ייעוץ בנושאי ייפוי כוח מתמשך במשרדו, או בביתכם, בתיאום טלפוני במספר 052-544-30-80

הוסף תגובה