הוצאה לפועל – מה זה?

הוצאה לפועל – מה זה?

ההוצאה להורג הינה זרוע של רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים, תפקידה ליישם ולאכוף את הנוהל האזרחי של גביית חיובים (חובות, נהלים או שטרות כסף, למשל שטר משכנתא, שטר חוב או מחאה), ומסמכים רלוונטיים, שבדרך כלל גורמים לזכות לקבל סכום כסף, אך לעיתים מדובר בהקלה בביצוע פעולה מסוימת, כמו למשל גירוש יד מדירה. גביית חיובים היא לטובת הנושים (הזוכים במינוח, ה- P), לאחר שניתן פסק דין לביצוע בית המשפט או בית משפט המוסמך לכך. בדרך כלל מדובר באכיפת האישומים בין אדם לחברו, אך המדינה יכולה להיות גם צד בכך, אך רק כמנצחת. האוסף נעשה בהליכים שונים, הן כלפי הזוכה והן כלפי הכריכה, ויופיע בהמשך.

תהליך הביצוע מוסדר באמצעות חוק הביצוע. על מנת לשמור על חוקים אלה הוקמה מדינת ישראל כמערכת הוצאה להורג, הדואגת למימוש פסקי דין ומסמכים אחרים שהוגשו לה. המיטקוק העיקרי שעסק בהוצאה להורג הוא חוק הביצוע, התשכ"ז -1967 1967, והתקנות שהותקנו מכוחו.

יש בלבול בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל וכינוס נכסים:

הוצאה לפועל – מהווה הליך שנועד לחייב אישומים ולאכוף פסקי דין.
פשיטת רגל ("R"), כמו נוהל "F" ו- "P", הוא נוהל שנועד גם לחייב חיובים, אך לצורך הליך זה מטרה נוספת – הוא מעניק לפשיטת הרגל הזדמנות "לפתוח דף חדש "בחייו הכלכליים

כינוס נכסים – מתייחס לשניים:

כינוס נכסים במסגרת "שלב ה- P", העשוי להילקח מה- "P" לצורך אכיפת ה- "D" או הצעת החוק לנישואין של ההליך המושעה. הרשם ימנה נכסים שישמשו נאמן עבור הנכסים שהוא דורש, מה שאומר שהוא ישתלט על נכסים מהנכסים הנדרשים על מנת לממש את החיוב או לאכוף את ה- "D".
הנכסים הרשמיים ("R") – עניין השייך לחוק חדלות פירעון, ולא לחוקי ה"פ ", לפחות לא באופן ישיר. על פי האתר, הכונס הרשמי הוא הגורם המוביל לטיפול בהליכי חדלות פירעון, הכוללים פשיטות רגל פרטניות, פירוק חברות, הבראת חברות והסדרי נושים. הכונס הרשמי הוא יחידה באגף הגרדיאן הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים.

חוות דעת מומחה להוצל"פ רו"ח טל שיבר

הוסף תגובה