הערת "עסק חי" – האמנם סוף חיי חברה בע"מ ?

הערת "עסק חי" – האמנם סוף חיי חברה בע"מ ?
הערת עסק חי – סוף חיי חברה בע"מ ?

פורסם שיותר מעשירית מהחברות הנסחרות בבורסה קיבלו הערת "עסק חי" (וכמה חברות פרטיות ?).
כללי החשבונאות מתייחסים לדו"חות הכספיים בהנחה שהחברה תמשיך לחיות (ותעמוד בהתחייבויותיה) בטווח הזמן הנראה לעין, מקובל- שנה קדימה.
כשלא כך המצב, חייב רואה החשבון להעיר על כך בפתח הדו"ח, ואז יש בכך סימן אזהרה למלווים, לזכאים, למשקיעים פוטנציאליים ולבאים בקשרי מסחר עם החברה.

האם בהכרח זה סוף חיי העסק ?
ייתכן, לא בהכרח.

מצוקת מזומנים זמנית יכולה לקבל טיפול בכמה דרכים, ביניהן גם-

  • הזרמה נוספת של הון בעלים
  • גיוס השקעות נוספות
  • ראירגון מקורות מימון נוכחיים
  • "הנזלת" ו/או מימוש נכסים
  • שיפור ריווחיות בעסק

ישנם מקרים, בהם זו חלק מטקטיקת ההנהלה במטרה לשפר הסדרי חוב…
חברתכם מתקרבת לשם ? צרו קשר ונשלח חילוץ…

הוסף תגובה