הקשרים בין אמנות ופוליטיקה

היבטים פוליטיים ביצירות אמנות מלווים את התרבות היהודית לאורך הדורות. בשנים האחרונות, יצירות אמנות פוליטיות עסקו בעיקר בקשר בין דת ומדינה ובסכסוך הפוליטי באזור. ניתן להתייחס לאמנות הכוללת הקשרים פוליטיים וביקורת חברתית כפלטפורמה להבעת דעה ומצע לדיון ציבורי. למרות זאת, אמנים ישראלים עדיין חוששים להביע עמדה ביצירתם בנושאים פוליטיים וחושבים פעמיים לפני שהם בוחרים לעשות זאת.
המאמר הנוכחי, מציג ארבעה מימדים הבוחנים את הקשר בין פוליטיקה ואמנות.

אמנים ופוליטיקה:
המימד הראשון בוחן, עד כמה אמנים ישראלים מעורבים ציבורית ונוקטים עמדה פוליטית באמצעות היצירה האמנותית. לכאורה, במדינה דמוקרטית, בה חופש הביטוי נתפס כערך עליון, חשוב שהיצירה האמנותית תטפל בנושאים פוליטיים ותשפיע על הדיון הציבורי.
למרות זאת, ההתייחסות האמנותית בהקשר פוליטי במדינת ישראל מושפעת משיקולים זרים. אמנים הרוצים להביע דעה אנטי ממסדית, חוששים לעשות זאת, היות והממסד הוא הממן העיקרי שלהם. לעומתם, אמנים אשר רוצים לתמוך בממסד, חוששים שמא יואשמו ע"י חבריהם מתחום האמנות בכך שיצירתם אינה נקייה מהשפעות כלכליות.
כתוצאה מכך, רוב האמנים הישראליים עדיין "מפחדים" לגעת בנושאים פוליטיים חשובים ומהותיים.

פוליטיקאים ואמנות:
המימד השני בוחן בהקשר של אמנות ופוליטיקה את מידת ההבנה והמעורבות של מנהיגים פוליטיים בעשייה האמנותית. אין ספק, שנקודת מבט אמנותית מרחיבה אופקים ומפתחת חשיבה מרחבית. בהתאם לכך, רצוי שמנהיגים ישראלים, אשר ברב המקרים גיבשו את אישיותם במסלול הביטחוני ו/או המפלגתי, יגלו עניין גם בתחום האמנות ככלי לפיתוח אישי המרחיב את תפיסת עולמם. מבחינה ציבורית, קרוב לודאי כי פוליטיקאי המגלה ידע ועניין, גם בנושאים תרבותיים ייתפס כבעל כישוריים עדיפים.

פוליטיקה באמנות:
במימד זה אני בוחן עד כמה פעילות פוליטית וציבורית של אמן משפיעה על הערך האמנותי של יצירותיו בהווה ובעתיד. האם לממסד הרוצה ביוקרתו של אמן מסוים יש יכולת לגרום לכך שיצירתו תחשב לבעלת ערך או לחלופין, חסרת ערך?  

אמנות בפוליטיקה:
המימד הרביעי בוחן האם קיימת מידה מסוימת של אמנות בעשייה הפוליטית. האם ניתן לטעון, כי לאנשים מסוימים יש כשרון אמנותי פוליטי המאפשר להם להצליח בתחום הפוליטי ומהווה מבחינתם יתרון על-פני אחרים? בהקשר זה, אני מאמין שמנהיג ראוי המשחק בזירה הפוליטית וסוחף אחריו את דעת הקהל, נדרש ליצירתיות וליכולות בינאישיות גבוהות המשלבות אלמנטים אמנותיים כגון: כישורי משחק.

הוסף תגובה