זרמים בפילוסופיה של המדע בעת החדשה

במסגרת פילוסופיה של המדע אנו נעסוק בתורותיהם של שלושה פילוסופים בתחום: קארל המפל, קארל פופר ותומס קון.


תרומתו העיקרית של המפל בתחום הפילוסופיה של המדע היא לגבי אישוש וההסבר המדעי. מושג מרכזי לפי המפל מבחינתה של תיאוריה מדעית הוא האישוש. לפי המפל, לא ניתן לאמת תיאוריה מדעית שכן יש לעשות אינסוף של ניסויים, דבר שהוא משימה בלתי אפשרית. לעומת זאת, באמצעות אישוש של התיאוריה, ניתן לקרב אותה לאמת וככל שיש יותר אישושים, מקרבים את התיאוריה למצב שניתן לסמוך עליה שהיא אמינה ברמת סבירות גבוהה.

לפי קארל פופר, המושג המרכזי של תיאוריה הוא הפרכה, ולפי פופר ההתקדמות במדע היא דרך מושג ההפרכה. ראשית כל, לדידו של פופר כל תיאוריה צריכה להיות מנוסחת בצורה כזאת שניתן בנסיבות מסוימות להפריך אותה. כך תיאוריה בדבר קיומו של אלוהים איננה תיאוריה מדעית כי היא לא ניתנת להפרכה, וכך גם לגבי התיאוריות של פרויד וקארל מרקס. לעומת זאת, התיאוריה של ניוטון הקובעת שבין כל שני גופים קיימת משיכה גרוויטציונית הנה תיאוריה מדעית, שכן ניתן לבחון אותה בניסוי או בתצפית.

פופר אחז בעקרון ההפרכה בעיקר בגלל שיטת האינדוקציה שהנה כשל לוגי, בעצם העובדה שמנסים להקיש ממקרה אחד או ממקרים אחדים על הכלל, שכן די במקרה אחד של הפרכה כדי שתיאוריה שלמה תופרך. לפי פופר, התקדמות המדע הנה לינארית, כלומר ניתן כל הזמן להתקרב לאמת הצרופה אך לעולם לא ניתן להגיע אליה.


תומס קון נחשב להיסטוריון ופילוסוף של המדע, כשספרו "המבנה של מהפכות מדעיות" יצר מהפך בהתייחסות לאבולוציה של ההבנה המדעית. לדידו ההתקדמות בידע המדעי נעשית באמצעות מה שהוא מגדיר שינויים בפרדיגמה. מבחינתו הבנה מדעית לא נעשית באופן לינארי, כפי שקון טוען, אלא באמצעות מהפכות, כשאין כל קשר בין תיאוריה מדעית לזו שקדמה לה. הקריטריונים של קון אינם על בסיס אובייקטיבי אלא שיש כאן מידה של הסכמה של הקהילה המדעית שאוחזת במה שהוא מגדיר פרדיגמה. קון גם מעלה את הרעיון שפרדיגמות שונות מתחרות אלו באלו ולא ניתן לשפוט על בסיס של השפעה ביניהן מה נכונה ומה לא. כך לגבי המודל הגאוצנטרי שהחליף אותו המודל ההליוצנטרי, לפיו לא כדור הארץ הוא מרכז הכל, אלא השמש. במשך תקופה מסוימת, רווחו שני המודלים זה לצד זה עד שבמהלך השנים המודל ההליוצנטרי הפך להיות יותר ויותר מקובל. מושג הפרדיגמה של קון הוא מערך של השקפה הרווחת בתוך קהילת מדענים בתחום עיסוק ספציפי. במסגרת הפרדיגמה הזו נכללים גם ספרי לימוד, מכשור ועוד אלמנטים אליהם מחויבת אותה קהילת מדענים אשר אוחזת בפרדיגמה. לעתים קהילת מדענים מסרבת לטוש פרדיגמה מסוימת והדבר נובע בין היתר מסיבות פסיכולוגיות ואמונות ללא בסיס הגיוני. צריך לפעמים לעבור דור כדי שהאוחזים בפרדיגמה יעברו מן העולם כדי לפלס דרך לפרדיגמה חדשה. שינוי פרדיגמה במהפכה הוא לפי קון לא פחות מאשר הפיכה צבאית או המרת דת.

הוסף תגובה