חשיבות יצירת דפוסים בטיפול ה-Nlp

חשיבות יצירת דפוסים בטיפול ה-NLP

הטיפול ב-NLP נחשב כטיפול חדשני בעולם, המבוסס על חקר מבנה החוויה הסובייקטיבית של האדם, ללא קשר לסיבה עצמה.
המטפל ב-NLP אינו שואל את המטופל בדבר הסיבות להיווצרות הקושי אותו חווה המטופל, אלא עוסק בכיצד לשנות את מבנה החוויה הסובייקטיבית של האדם. לצורך כך הוא משתמש ביצירת חיבור על ידי חיקוי דפוסי התנהגות המטופל כגון: תיאור מילולי, תיאור תחושתי חוויתי של המטופל, תוך הנחה בסיסית שמפות המציאות של המטופל שונות ממפות מציאות המטפל, כך שבמידה והמטפל יעזר במושגים שלו, המטופל עשוי לפרשם על פי מפותיו שלו, שאינן תואמות את מפות המטפל.

משום כך חשיבות רבה ליצירת הדפוסים בטיפול ב-NLP. יצירת הדפוסים בטיפול מתאפיינת בשלושה מרכיבים:

ראשית הדפוסים נוצרים באופן דינאמי בידי כל מטופל המתאר אותם למטפל, כאשר רבים מהדפוסים הופכים להכללות חשובות ביחס לעולמו של המטופל ומעוצבות במידה רבה במבנה שלהן.

מאפיין שני, הוא יצירת דפוסים ביעוץ NLP הוא שתיאוריו של המטופל מיוצגים באמצעות המערכות החושיות העומדות לרשותו, כגון: ראיה, שמיעה, חישה, ריח, אך על המטפל לשים לב אליהם כי לכל מטופל ייצוג מערכות החושיות הוא אינדיבידואלי ואישי למטופל עצמו.

לדוגמה מטופל שמתאר את בעייתו " נראה לי שהקושי שלי…" או "מרגיש לי שהקושי שלי…" או אני שם לב שהקושי שלי…" או אני מריח שהקושי שלי…" 

מאפיין שלישי, הוא אוצר המילים התיאורי בהן משתמש המטופל בזמן תיאור תחושותיו, רגשותיו, תהליכים גופניים שאינם ניתנים לצפיה ישירה על ידי המטפל. 

הלימודי NLP במכללת ברק, המכללה המובילה לרפואה משלימה, הם לימודים  מקיפים מעניינים ומקצועיים ביותר, כל סטודנט מתבקש לבצע טיפולים במסגרת המכללה על סטודנטים מתנדבים, ממסלולי לימוד אחרים במכללה, תוך פיקוח צמוד והדרכה במקום. 

הוסף תגובה