מהות הקוסמוס

מהו היקום המוכר נכון לתחילת האלף השלישי? תחילה יש לציין שהנסתר עולה על הגלוי: רק 5% מהיקום הנו חומר הנראה אופטית שמכיל את היקום על שלל הגלקסיות שלו, מיליארדים רבים שכל אחד מכיל מאות מיליארדים של כוכבים. הגדרה כוללת ליקום היא כל החלל והזמן על כל גרמי השמיים הנמצאים במרחב החלל והזמן כמו גלקסיות וכל צורה של חומר ואנרגיה. אנו יכולים להתייחס למה שמוגדר כיקום הנצפה, שזה חלק היקום שכולל את מה שניתן לצפות מכדור הארץ בזמן מסוים ומכיוון שהיקום מתרחב, היקום הנצפה גדל כל הזמן ואיננו יכולים לצפות לעבר מה שנע מהר יותר ממהירות האור, כי אז האור לא יגיע אלינו בשום שלב. יש לציין שהמרחב הוא זה שמתרחב שכן בעולם הפיזי לא ניתן להגיע למהירות גדולה ממהירות האור. ושוב, מה שניתן לצפיה במסגרת היקום הנצפה זה כ-5% ממה שמכיל היקום. כ-25% מהיקום הנו מה שנקרא חומר אפל, ואשר לגביו יש לנו עדויות עקיפות. תנועת הגלקסיה סביב מרכז הסיבוב שלה יכולה להיות מוסברת רק בקיומו של חומר אפל שקיומו מסתדר עם השפעתו על סיבוב הגלקסיה, השפעה גרביטציונית שהנה אוניברסלית בכל היקום וזאת אנו יודעים מקביעתו של ניוטון. ומה מכיל היקום מעבר לחומר הנראה ולחומר האפל אשר מכילים יחד כ-30% ממנו? בסוף האלף השני בשנות ה-90 של המאה הקודמת, נולד מושג חדש שנקרא "אנרגיה אפילה". עד אז היתה דילמה לגבי גורלו של היקום. ההנחה הרווחת היתה שהכבידה ההדדית ביקום תעצור את התפשטותו כפי שנתגלה על ידי האסטרונום אדווין האבל בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אלא שבתצפיות בתום המאה הקודמת התגלתה תופעה לפיה לא רק שההתפשטות לא נעצרת, אדרבה, היא הולכת ומואצת בלי שניתן כל הסבר לדבר. ההסבר היחיד שניתן היה לתת לתופעה זו הוא שיש איזשהי אנרגיה לא מוכרת, אפילה, אשר מאיצה את היקום עד לשלב שהיקום ילך ויתפשט לכל עבר, ובסופו של תהליך ידעך באפילה קודרת. אז קיבל הקבוע הקוסמולוגי של איינשטיין עדנה. אחרי שאיינשטיין הסיר אותו ממשוואותיו בתורת היחסות הכללית, באומרו לימים שזו היתה שגיאתו הגדולה ביותר בעת שהוא שם אותו במשוואותיו. הסיבה למעשה של איינשטיין היתה שבתקופתו היה מקובל לחשוב שהיקום הנו סטטי, וזה היה שנים לפני האבל שבתצפיותיו קבע שהיקום מתפשט וזה היווה בסיס למודל של "המפץ הגדול".

איינשטיין שם את הקבוע הקוסמולוגי כדי "לעצור" את היקום שלפי משוואותיו הסתבר שהוא לא סטטי. הקבוע בלם את ההתפשטות ואיינשטיין ראה בו ישות מכוערת, מלאכותית והסיר אותה כעבור שנים בחדווה כשהסתבר שהיקום מתפשט. כאמור, קיבל הקבוע עדנה כשהתברר שהמודל של היקום הוא של יקום מואץ, ואותו קבוע שבלם את היקום במשוואותיו של איינשטיין, היווה כעת גורם להאצה שלו. מה שמוזר בכל העניין, שאף אחד לא יודע כיום ואולי גם לא ידע בעתיד, מהי מהותה של אותה "אנרגיה אפילה".

בניגוד למה שאיינשטיין קבע, שמה שלא מובן ביקום הוא עצם היותו מובן, כיום איינשטיין בוודאי לא היה מתבטא במילים אלו. היקום הוא כיום ברובו מסתורי לא פחות מאשר היה לפני אלפי שנים. הגדרתו של היקום הנה בעייתית וקביעת מודל "ריבוי היקומים" הנה לא פחות מאשר ספקולציה שיכולה לפרנס סופרי מדע בדיוני.

מודל "המפץ הגדול", לפיו היקום נוצר לפני כ-14 מיליארד שנים לא פותר את הבעיה מה קדם ל"מפץ הגדול". שימוש בתורת הקוונטים לפיה חלקיק יכול לצוץ מלא כלום ולהעלם מיד, משמש אולי במקרה הטוב הסבר "עד-הוק" למה שקדם ל"מפץ הגדול".

כנראה שבד בבד עם גדילת הידע האנושי לגבי מהות היקום, כך ילך היקום ויהיה יותר ויותר מסתורי לגבי האדם.

הוסף תגובה