מה ההבדל בין מוצלח למאושר? האם אפשר להיות גם מאושר וגם מוצלח?

מה ההבדל בין מוצלח למאושר? האם אפשר להיות גם מאושר וגם מוצלח?

המלבי"ם בביאורו על ספר תהילים מסביר את ההבדל בין להיות מאושר ללהיות מוצלח מבחינה פנימית. הוא מסביר שהשלמות שהאדם מרגיש קשורה לשלושה מימדים: גופו,רכושו ונפשו.

אפשר לראות שלמעשה אלו מימדים הקשורים זה לזה – גופו ונפשו של האדם הם חלקים אישיים שלו ואילו רכושו הוא חיצוני לגמרי אבל אפשר גם לראות את הגוף והרכוש כחיצוניים לנפשו ואת הנפש כחלק הפנימי ביותר.

המלבי"ם מסביר שההצלחה קשורה לשלמות הגוף (בריאות) והרכוש (פרנסה,נכסים) ואילו האושר קשור לשלמות נפשו של האדם. הוא ממשיך ומסביר שכל שלמות חיצונית של ההצלחה היא רגעית ולא נשארת לנצח ואילו השלמת הנפש נשארת לנצח נצחים ולכן הדגש הוא על אושר ולא על הצלחה.

האם זה אומר שאדם צריך רק לחתור לאושר ולבטל ולהתעלם מהצלחה? לא. אפשר להיות גם מוצלח וגם מאושר אבל חשוב לדעת כשאנחנו מנווטים את כוחותינו ומחדדים את רצונותינו על מה אנחנו שמים דגש. במילים אחרות – מה העיקר ומה הטפל.

כשאדם מחליט שהאושר שלו הוא הדבר החשוב יותר, שהשתלמות והשלמת חלקי נפשו ותיקונם הם המובילים בחיים הוא יכול לנווט את בחירותיו כך שיתאימו להחלטה זאת. יכול להיות שבעקבות זאת יהיו שינויים חיצוניים ויכול להיות שלא.

הוסף תגובה