מה קדם ל"מפץ הגדול"?

המודל המקובל לגבי היווצרות היקום הוא "המפץ הגדול", לפיו היקום העצום על שלל מאות מיליארדי הגלקסיות שבו היה מרוכז בנקודה אחת.


קבלת מודל זה מעוררת כמה שאלות: אחת מהן, אולי הליבתית ביותר, היא מה קדם ל"מפץ הגדול" ומה גרם לו.

עד הופעת המודל הזה היה מקובל כי היקום הוא נצחי על המרחב שבו, החומר, האנרגיה והזמן.

יש כאן גם בעיה אפיסטמולוגית עקרונית לפיה השכל האנושי לא מסוגל לתפוס התחלה של יש, שכן זה לא מסתדר לו עם מושג האין. הפילוסוף קאנט הגדיר זאת כאנטינומיה, שני הפכים שהשכל האנושי לא מסוגל לקלוט ביחד. מכל מקום, השאלה מה קדם ל"מפץ הגדול" מטרידה גם את אלה אשר מקבלים את אירוע "המפץ הגדול" בתחילת היקום. כאן המקום לציין כי מודל "המפץ הגדול" נוצר בעקבות תגליותיו של האסטרונום אדווין האבל בדבר גלקסיות אשר נראות בתצפיותיו משנות ה-20 של המאה הקודמת, כבורחות אלו מאלו. בתסריט הפוך מתקבל שהכל התחיל מחומר קדמוני אחד שזה אירוע "המפץ הגדול".

בכל רגע בל עלינו לשכוח כי "המפץ הגדול" הינו רק מודל מדעי ואין לראות בו "תורה מסיני". זה מודל שמסביר טוב יותר מכל הסבר אחר את היווצרות היקום, על הדגש שיש ספק אם הוא נוצר אי פעם שכן הינו קדמוני.

השאלה מה קדם ל"מפץ הגדול" היא בעצם רגרסיה לטיעון האפשרי שהיקום הוא קדמוני, כלומר היה קיים מאז ומתמיד.

אחת הבעיות של הופעה יש מאין, כלומר בריאה של יש מאין, סותרת חוקים פיזיקליים מקובלים, כמו חוק שימור האנרגיה וחוק שימור החומר. כך שיש כאן גם בעייתיות הכרתית של השכל האנושי וגם בעייתיות של חוקי התרמודינמיקה של הפיזיקה.

יש להדגיש כי "המפץ הגדול" הוא לא אירוע של פיצוץ חומר או אנרגיה בתוך מרחב, אלא של יצירת המרחב עצמו מתוך האין. יותר מזה, יש כאן היווצרות של הזמן עצמו. אצל איינשטיין הזמן הוא גם מימד כמו כל מימד אחר, כמו גם המרחב, שאינם בגדר בימות עליהן מתרחשים אירועים, אלא שחקנים חיים ותוססים בזכות עצמם.

בעצם נאמר כאן שלשאלה מה קדם ל"מפץ הגדול" אין לה משמעות כמו הדוגמה של סטיבן הוקינג "מה נמצא צפונית לקוטב הצפוני?".

סוגיה אחרת עוסקת גם בזמן שגם הוא היה צריך להיווצר! במילים אחרות, הרגע שבו נוצר היקום הוא גם הרגע שבו נוצר הזמן.

אם כך, רואים אנו שהבעיה להסביר את אירוע "המפץ הגדול" היא כשל לוגי שלנו בני האדם.

הנטיה של הטבע האנושי היא למצוא לכל תהליך סיבה, כשלכל סובב יש סיבה כלומר לכל אירוע יש סיבה שקדמה לו, כי כך אנו מבינים את התנהלות התופעות בעולם בו אנו חיים. הטענה שלפני "המפץ הגדול" גם הסיבה לא היתה קיימת, מנוגדת לדרך החשיבה שלנו!

יש להניח שלשאלות לגבי היווצרות היקום או נצחיותו לא תנתנה לעולם תשובות בגלל קוצר ומבנה שכלנו.

כנראה שעקרון האנטינומיה אשר קבע הפילוסוף קאנט יהיה קיים ושריר לאורך כל הדורות של המציאות האנושית עלי אדמות!

הסוגיה מקבלת יתר שאת כאשר אנו עוסקים במודל "ריבוי היקומים" אשר מועלה רבות בקוסמולוגיה החדישה. ולפי מודל זה קיימים אינספור של "מפצים גדולים" והיקום "שלנו" נוצר בנקודת זמן שהיתה קיימת באחד היקומים האחרים.

האמת היא שמדובר ברעיונות ספקולטיביים שרחוקים מכל מדע תקני אשר מבוסס על ניסויים ותצפיות.

כאן נביא את הרעיון שמובא אצלנו ביהדות שאומר: "כל השואל מה למטה, מה למעלה, מה לפנים ומה לאחור, מוטב לו שלא היה מגיע לעולם!".

הוסף תגובה