מסמכים שאסור לזרוק

 

הנה זה בא, סוף השנה האזרחית הגיע. ועימו מסתיימת שנת תשלומים. עת לעשות סדר בניירת הנגדשת במסמכים לרוב בכל בית. 
בכל בית נחוצים שלושה תיקים בהם יש לצבור מסמכים אשר ישמשו אותנו בעתיד. וימנעו מאתינו את הטירטור שהבירוקרטיה כל כך אוהבת. 
כולנו מכירים את התשובה בכל משרד ציבורי. לא שילמת ! 
אבל אני כן שילמתי, לא תהווה תשובה מספקת. 
אנו חיים בתקופה בה המסמך הוא חזות הכל. 
אפילו בבית המשפט,האדם מתגמד לנוכח פיסת נייר חתומה. 
אזרח שיופיע בכל משרד או מוסד גוף ציבורי ויציג, קבלה על ידי אותו מוסד או מסמך בחתימת המורשים של אותו מוסד , לרבות הבטחה או סיכום דברים, יחייב הדבר את אותו גוף,למרות שלא יופיע בספריהם מאומה על כך. 

הדבר נכון גם בבית המשפט. 
פקודת הראיות ( נוסח חדש ) 1971 ,קובעת כי מסמך לרבות פלט שנערך על ידי מוסד במהלך פעילותו הרגילה. מהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי . 
הדבר קרוי "רשומה מוסדית". 
קל וחומר, גם כאשר אין זה הליך משפטי, והאזרח עומד מול הפקיד וכשבידו מסמך שהוצא על ידי אותו גוף. 

יתר על כן, אדם שיבוא לסתור תוכנו של מסמך לא תתקבל עדותו והמסמך הוא הקובע, ובלבד שהמסמך הוא כמובן אמיתי ועומד בדרישות החוק. 
לדוגמא ,אדם שעשה הפקדת שיקים או מזומנים בבנק ובידו שובר הבנק, אף אם נעשה באופן ידני ומעיד על ההפקדה. זו הוכחה מחייבת כלפי הבנק והוא ייאלץ להכיר בכך. 
גם אם הדבר לא נרשם בספרי החשבונות של הבנק מכל סיבה שהיא. 

סוכן של חברה כגון ביטוח או כבלים ,אשר רשם על גבי הצעת הביטוח או החוזה , תוספת בכתב ידו, תוך שהוא מזדהה כנציג מוסמך של החברה . הדבר מחייב את החברה גם אם אין התוספת מצויה ברישומים של החברה. 

מוצר שנרכש מאת נציג מוסמך של היצרן או הספק, ועל גבי תעודת האחריות או החשבונית, הוספה תוספת, הלקוח זכאי לדרוש את מימושה של התוספת, הגם שזו איננה מופיעה במסמכיו של היצרן או הספק. 
הואיל וזה מהווה שלוחו/סוכנו של אותו גוף והוא מייצג אותו, על פי עיקרון דיני השליחות. 

לכן טוב ייעשה כל אחד מאתנו, אם ישמור באופן מסודר את המסמכים החשובים בתיק מסודר ובאופן עקבי והחשובים בהם , 
כל תלושי המשכורת . 
כולל כל הטפסים הנלווים לכך. 
כל החשבונות החודשיים של הבנק . 
כל פוליסות הביטוח על פרעונותיהם. 
כל המיסים השוטפים בדירת מגורים. 
תעודות אחריות וחשבוניות הרכישה של מוצרים שונים . 
תכתובות ומסמכים חשובים שונים למיניהם. 

היתרון יהיה בידי האוחז במסמך .

הוסף תגובה