ניצול היכולת שטמונה בנו

 

כיצד רואה את הדברים העולם העליון

ישנם סוגים שונים של מלומדים דגולים שמלמדים את הקבלה. כאלו שנמצאים בגופם הפיזי ? וכאלו שלא נמצאים בגופם הפיזי, כך שאני טוען שמי שלימד אותי את מה שקיבלתי זה "רבי שמעון בר יוחאי" (רשב"י), ובכך אני רואה שנשמתי תואמת לנשמתו. דהיינו, אני מחייה את "ספר הזוהר" כך שזה מראה שרבי שמעון בר יוחאי חי. כך צריך כול תלמיד ותלמיד להחיות את תורת רבו כך שאם הוא לא מחייה את תורת רבו, יוצא מזה, שהוא לא מעלה את רבו. מסקנה – "אין חיים לאחר המוות". 

רבי שמעון בר יוחאי כתב את תורתו בספר "הזוהר", ואני כותב את תורתי שהיא תורתו בספר "מלחמת הרוח בחומר" כך שהתחברתי למציאות "ויעקב שרא עם מלאך ה' " (פרשת תזריע).

רבי יצחק לוריא ירד לעולם הזה רק לאחר ויכוח בעולמות העליונים בשאלה: "האם אפשר לבטל גזרה שהשם הקדוש י-ה-ו-ה אלהים גזר אותה כאשר אנחנו נמצאים בגופנו הפיזי"? האר"י הוכיח שאפשר להיות השם הקדוש לפני גיל 40 , ובזה ביטל את הגזרה ואפשר ללמוד את הזוהר לפני גיל ה-40 או לחלופין ביטל את ההגדרה שנקראת "גיל המעבר" ואת ההזהרות מפני התקפי לב בגיל המעבר לגבי הזכר ואת גלי החום לגבי הנקבה. את זה צריכים 

להוכיח, אחרת איך נוכל להיות בטוחים שזה לא אכן סיפורים שמי שהוא כתב וטוען מה

שטוען. הרי ישנה פה שאלת תמיהה ובצדק: "איך יכול להיות שבמשך 1900 שנה רק רשב"י ואר"י כתבו תורת אלהים חיים? מי יכול לאמור לי היום אם אטען: "אדם מסוים כתב את הכתובים האלו הלל אותם ושיבח אותם ויצר תדמית אשלייתית גבוהה ומפחיד אותנו בה או לחילופין עוזר לנו בה ולוקח את כספנו" – שאני טועה. 

והיום בספרי "מלחמת הרוח בחומר", מאמת את הכתובים של חמשת חומשי תורה של משה רבנו, של רשב"י ושל האר"י ומגיש לכם אותם כך שתוכלו לחקור להתייעץ ולשאול אם אכן אמת הדבר. אני מפנה אתכם לכתובים בפרקי אבות פרק חמישי פסוקים כ"א – כ"ג, שנאמר :"בן חמישים לעצה". ובזה אני מראה לכם כמה התורה היא אמת, ולא רק על ידי אסון שקורא ביקום, אסון החללית, צוללת דקר, התאומים, השואה וכו' כך שהתורה נהפכה להיות לאחר מעשה, דהיינו, בשורות איוב ואין בה בשורות טובות.

שואל, מה משמעות שלושת המילים האלו שמכלים 12 אותיות?

שתי האותיות "בן" יוצאות ראשונות שהאות "ב" היא הראשונה משניהם ובה מתחילה התורה "בראשית", האות "ן" שהיא 700, שהיא שבעת ימי הבריאה, שהיא נקראת המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל ובה נמצאים 12 האותיות שהם 12 השבטים שהם אלהים שנאמר: "בצלם אלהים נברא האדם" שהיא סוף התורה. 

שואל, אזה תהליך צריך לקרות שאכן זה יקרה? המילה השנייה יוצאת להסביר: "חמישים". 

שואל, מה זה חמישים? שנאמר: "בני ישראל יצאו חמושים ממצרים". 

שואל, במה הם חמושים? בפעמיים חמישים. חמישים שנקראת בינה שמשמעותה בן י"ה. חמישים שהם ימי מיתה, שהם מ"ט ספירת העומר, וביום השבועות שהם חמישים שנקראים מלכות, שנקראים כנסת ישראל שנקראת אמא. שעולה לחמישים העליונים שנקראים בן ה-י"ה, שנקרא הקדוש ברוך הוא, שנקרא אבא ומזדווגים בניהם, ז"א חמישים וחמישים שיחד חמושים ובמשפט "והייתם שניכם לבשר אחד" נהיו חמישים ויצא הבן. לבן הזה קוראים שכינה שהמשמעות שכן י"ה שזה ו"ה שהם ה-700 שהם שבע הספירות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד,יסוד ומלכות. וזה המשמעות של שני המילים "בן חמישים".

לאחר מכן יוצאת המילה השלישית "לעצה" בהברה "ל – עצה", והמילה עצה מאשרת את התהליך שזה:
ע = 70, שזה שבע הספירות שעליהם נאמר 70 פנים לתורה שבכול ספירה 10 הדיברות.
צ = 90, שזה "אדם".
ה = 5, שזה המלכות.
ובכללותם 165 שהם 1+6+5=12.

כך נבנה בית המקדש השני. לאחר מכן האות "ל" שהיא 30 שהם שלוש הספירות הנותרות שהם: חכמה, בינה ודעת. ובסוד האמונה ובתפילה שאומרים:"וחננו מאתך חכמה בינה ודעת" מתחברים המספרים בניהם ל-100 , ז"א, י"ה עם ו"ה ולמציאות הזו קוראים: "הויה הוא האלהים" אלו הם 10 הספירות והמשפט "בן חמישים לעצה" מתקיים. כך 100 נקרא חמושים שזה פעמיים חמישים שזה ים (50) מעל הרקיע + ים (50) מתחת לרקיע ושניהם יחד נותנים את מודעות: "י-ה-ו-ה אחד ושמו אחד".

שואל, כול זה הסבר רוחני גבוה מאוד שנאמר: העולם העליון דומה לעולם התחתון, דהיינו, ההסבר הזה צריך להיות מוכח בשנים הגשמיות כשם שהאר"י הוכיח שאפשר לבטל גזרה ועזב את גופו מתחת לגיל 40 כאשר אנחנו למדים בספר הזוהר שאנחנו יכולים לשנות תוחלת החיים. 

השנים הגשמיות מוכחות ברשום מודרני ששנת לידתי היא 12/06/1952 , אני מוכיח ברישומים מדעיים משפטיים ובחוויות שאי אפשר לצאת מהם שבשנת 12/06/2002 המשפט התקיים בי: "בן חמישים לעצה" (אחד מעשרות דוגמאות) והמשפט התקיים בי שנאמר: "עין לא ראתה אלקים זולתך" מול המשפט המודרני: "שאיפת כול אדם בחייו להיוולד מחדש. 

פה אנחנו עומדים בנקודה שאומרת: "בראשית ברא אלהים"… מה מלמד אותי רבי שמעון (בר- בן) יוחאי? 10 הספירות הם טובות אבל מתוכם יוצאים 5 שהם יותר טובות שהם: כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. שהם, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. שכולם נמצאים בהיכל אחד שנקרא "רב", לכן "בן" ו"בר" הם שניים שנהפכים להיות אחד מתוך המשפט: "והיה ביום ההוא אחד ושמו אחד" ומשם ממשיכה הדרך אל חיי הנצח. (אשרך רשב"י)

אני אגע בפרשת "תרומה" כדי להסביר קצת את הכתובים מכיוון שזו הפרשה שמכינה אותנו כול שנה ושנה בחזרה גנרלית לקראת יציאה מעבדות לחרות, וכול אדם ואדם צריך לחוות את זה בגשמיות. כאשר בני אדם מדברים צריך להבין אחד את השני, ז"א, צריך לדעת מה משמעות כל מילה ומילה שנאמרת במשפט ולמצב הזה תפקידה של התורה להביא את כל בני האדם ביקום.

מה זה "תרומה"?

הפרשה נמצאת בתורה כחודש (שנה מעוברת) ימים לפני יציאת מצרים, דהיינו, שחרור מעבדות. לכן אפשר לשאול: 

לשם מה אני צריך להשתחרר מעבדות כאשר טוב לי ויש מי שדואג לי ויש מי שחושב במקומי ומביא לי את כל הדברים עד פתח פי ומה שנשאר לי לבלוע אותם? 

איך אני יכול לדעת בביטחון מלא כאשר אני עוזב את מקום העבדות שלי ועובר למקום אחר שגם הוא עבדות, שהמעביד טוב יותר מהמעביד הקודם? 

מה ההבדל בין היום הזה לבין יציאת מצרים שבמקרא שבני ישראל פונים לאלהים ואומרים לו: "לשם מה הוצאתה אותנו ממצרים שהיה לנו סיר בשר לאכול והבאת אותנו למדבר למות ברעב"?מה יועילו חכמים בחוכמתם? 

לכן אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו מקבלים בביטחון מלא כאשר אנחנו עוזבים מעביד ועוברים למעביד שני, דהיינו, "תמורה" שנהפכת להיות "תרומה". שפירושה, תרם ? ו"ה שמצריכה שאלה חדשה שאומרת: 

מה מציאות ו"ה יכולה לתת לי ולגרום לי לצאת ממצב עבדות למצב עבד למלך שסופה מלך על מלך?

ברמת החשיבה הזו יושבים הצדיקים ולומדים את התורה ומעבירים את הלימוד אלינו כך שגם אנחנו נוכל להגיע לדרגות שהם נמצאים בהם. לכן צריך להגדיר את המילה מנהיג: "מנהיג הוא אדם שמשרת מנהגים". בספר "הזוהר" (פרוש הסולם) בפרשת תרומה במאמר "ספרא דצניעותא" מלמד אתנו רשב"י מה כוחה של התורה ואיך אנחנו יכולים לקבל את התורה, דבר שמקשה גם על רבנים דגולים וגם על מדענים דגולים לקבל את זה ומתחילים השאלות… "שואל, מהו צניעותה דספרא? אמר רבי שמעון חמשה פרקים הם הכלולים בהיכל רב וממלאים כל הארץ. א"ר יהודה אם אלו כלולים (מכל החכמה). (הרי) אלו טובים יותר מכולם (ולא צריכים ללמוד יותר). אמר רבי שמעון כך הוא למי שנכנס (בחכמה) ויצא (ממנה בשלום), (הוא רואה כאן התכללות כל החכמה). אבל מי שלא נכנס (בחכמה)ויצא (ממנה בשלום),אינו כן." (כול המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח)

*המילים שבסוגרים תוספת של רבי יהודה אשלג ונותן ביאור ומבאר:
כי הנכנס להיכל החוכמה ויוצא משם מחמת פגם, אינו נחשב, לעאל ונפיק, כי לא יצא מרצונו, אלא שגירשוהו משם מחמת פגם. אלא מי שאין לא שום פגם ויוצא מין ההיכל מדעתו ורצונו, כאדם הנכנס ויוצא מביתו, הוא כבן בית שמה, והשכינה מגלית לו כל מחמדיה וסתריה, ולא מעלימה ממנו דבר, הוא נחשב לעאל ונפיק.

מה בעצם אפשר להבין מהשיחה?

כאשר רבי שמעון שומע את השאלה הוא נותן תשובה קצרה שהכול בה. חמישה פרקים הם כנגד חמשה סוגי מציאות שהם:כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות. מה מהותם של חמישה פרקים אלו? הוא השם הקדוש י-ה-ו-ה שהוא עומד מול האור שהוא דרגת כתר (א?י?ן), וכל חמשת ההכלות האלו היכן הם נמצאים? בהיכל אחד והוא היכל "רב", מה זה היכל רב?

ספר התורה מתחיל במילת "בראשית" לכן רבי שמעון לקח את שתי האותיות שהתחילה התורה "בר" והפך אותם ל "רב", משמע שעשה את הפנים והאחוריים לאחד. איך עשה את זה? עשר הספירות הם "בראשית ברא אלהים…" שואל, אלהים מה ברא? ש??ית (ששה ימי הבריאה) וכאשר ידע את ה- ש??ית ושניים נהיו אחד "ברא אלהים", אלהים = שית, נהיה, "ברא שית" = "בראשית", הוציא את ה- ש??ית מתוך ידיעה מ ? "בראשית", ונשאר "ברא", באותיות למפרע "ארב", אל"ף הוא האור (אריך אנפין), ונשאר "בר", ובמציאות הזו טוען: "וממלאים כל הארץ", ז"א, הארץ היא דרגת מלכות (נפש) שהיא מציאות העולם הזה. ופה מתחילה הפעולה של הלימוד. כאשר רבי שמעון בר יוחאי הוא פנים ואחוריים, ז"א, ר-ב-ר ראשית בראשית, הוא מקבל מהאור ושולח למלכות בכך הוא גורם שהמלכות תהיה תמיד מוארת והיא יכולה ללמד את כל הסובבים אותה. "כל הארץ", יסוד ומלכות, נקראים השכינה ו"ה, שהם תפארת ומלכות, והם מקבלים את הכוחות מה – י"ה ובכללותם י-ה-ו-ה בתוך הכתר שהוא האור, לכן שמו הוא "המאור הקדוש". זאת אני מראה לכם בספרי "מלחמת הרוח בחומר" בהוכחות מדעיות, כך שהתורה נהפכת להיות: "מבשורות איוב ? לבשורות תחיית המתים". אז אפשר לעזוב את המעביד הקודם ולבוא לגאולה.

ברור שקיימים הרבה מאוד שאלות בתוך כמה שורות האלו – וברור 
שהרבה מאוד מצריכות עוד הרבה מאוד, לכן אני פותח את ספרי במשפט: 

"אושר הוא לדעת שאתה יכול לדעת מה שאתה לא יודע".

מה זה חכמה?… מי יכול לקבל אותה?… איזה מבחנים צריך לעשות בכדי לקבל אותה?… האם רק ליהודים מותר או לכל העמים?… מדוע יש כאלו שנפגעים וכאלו שלא נפגעים?… מה זה פגם?… האם אפשר לתקן את הפגם?… מה יש בתוך ההיכל הזה שהוא דוחה?… האם אפשר לעמוד מול הקשיים שקיימים בהיכל?… האם אפשר לראות את האור הגנוז?… האם התורה היא דמיון?… האם התורה היא אשליה?… מדוע אני קבלתי את התורה?… מי זה אני?… האם הטבעי והעל טבעי הוא טבעי?… מה זה טבעי?… מה זה תת מודע?… מה זה מודע?… איפה נמצא המודע ואיפה נמצא אתת מודע?… מה זה זמן?… האם אפשר לבטל את הזמן?… האם הקבלה זה מיסטיקה?… ועוד מיליוני שאלות…

על כל השאלות האלו ובתיאורים מדעיים תמצאו בתוך ספרי "מלחמת הרוח בחומר" שהוא מורכב מאלפי דפים שעדיין לא העליתי אותם על הכתוב, ובתוך הספר תמצאו, "מה אני אומר – ולא מה הוא אמר", ואני לא אומר דברים מתוך מה אני חושב, מכיוון שהשם הקדוש אומר: "איפה שיש מחשבה אין ברכה" לכן צריך לבטל את המחשבה, ואפשר. 
"זאת נקראת תחיית המתים ? עם ישראל חי"
"זאת התמורה בפרשת תרומה – תורת אמת נתן לנו"
"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד"
להזמנות להרצאות בכול רחבי הארץ:חייגו:052/8034950 .גיאה בן לוי

הוסף תגובה