סליחה – יום כיפור זה המועד לזכור לסלוח – מאת אבי גמבש avi gambash

סליחה

זה היום והזמן לבקש את סליחתכם

אם פגעתי בלי מתכוון בנפשכם

אם עשיתי דבר למענכם

וזה יצא בטעות קצת לרעתכם

זה גם היום שלכם

לבחון את מצפונכם

ולבקש סליחה מהאנשים היקרים לכם

לוותר על האגו והמחסומים שלכם

להעניק אהבה לאחרים וגם לעצמכם

יש אדם נוסף שממנו אני מבקש סליחה

שגם בפניו אני רוצה להביע חרטה

והאדם הזה הוא פשוט – אני

על אותם הפעמים שהייתי קשה איתי

על הרגעים שבהם האשמתי אותי

על הימים שבהם הפחדתי את עצמי

ולא האמנתי ביכולתי

על המקומות שבהם לא אפשרתי לעצמי להיות אני

מאחל אני לכם ולעצמי

להיות אוהב ונאהב עד כלות נשמתי

לחיות בשלום אתכם ועם עצמי

סליחה

זה היום והזמן לבקש את סליחתכם

אם פגעתי בלי מתכוון בנפשכם

אם עשיתי דבר למענכם

וזה יצא בטעות קצת לרעתכם

זה גם היום שלכם

לבחון את מצפונכם

ולבקש סליחה מהאנשים היקרים לכם

לוותר על האגו והמחסומים שלכם

להעניק אהבה לאחרים וגם לעצמכם

יש אדם נוסף שממנו אני מבקש סליחה

שגם בפניו אני רוצה להביע חרטה

והאדם הזה הוא פשוט – אני

על אותם הפעמים שהייתי קשה איתי

על הרגעים שבהם האשמתי אותי

על הימים שבהם הפחדתי את עצמי

ולא האמנתי ביכולתי

על המקומות שבהם לא אפשרתי לעצמי להיות אני

מאחל אני לכם ולעצמי

להיות אוהב ונאהב עד כלות נשמתי

לחיות בשלום אתכם ועם עצמי

סליחה

זה היום והזמן לבקש את סליחתכם

אם פגעתי בלי מתכוון בנפשכם

אם עשיתי דבר למענכם

וזה יצא בטעות קצת לרעתכם

זה גם היום שלכם

לבחון את מצפונכם

ולבקש סליחה מהאנשים היקרים לכם

לוותר על האגו והמחסומים שלכם

להעניק אהבה לאחרים וגם לעצמכם

יש אדם נוסף שממנו אני מבקש סליחה

שגם בפניו אני רוצה להביע חרטה

והאדם הזה הוא פשוט – אני

על אותם הפעמים שהייתי קשה איתי

על הרגעים שבהם האשמתי אותי

על הימים שבהם הפחדתי את עצמי

ולא האמנתי ביכולתי

על המקומות שבהם לא אפשרתי לעצמי להיות אני

מאחל אני לכם ולעצמי

להיות אוהב ונאהב עד כלות נשמתי

לחיות בשלום אתכם ועם עצמי

הוסף תגובה