קונפליקטים הם לא תמיד דבר שלילי

קונפליקט 
הוא מצב של יריבות, חוסר הסכמה או חוסר התאמה בין שניים או יותר אנשים או בין קבוצות של אנשים, 
אני אכתוב על קונפליקט כפי שהוא נלמד בקורסים אקדמאיים ובהכשרה מקצועית בתחום של פתרון קונפליקטים, 
מוגדר בדרך כלל כך: כאשר שניים או יותר צדדים, אשר לכאורה מטרותיהם אינן מתיישבות זו עם זו, מבקשים להכשיל האחת את יכולתה של האחרת להשגת מטרותיה ..
יש ההבדל שבין נוכחות או היעדרות של קונפליקט, לבין ההבדל שבין תחרות ושיתוף פעולה. 
במצבים תחרותיים, שתיים או יותר קבוצות הן בעלות מטרות שאינן מתיישבות זו עם זו, כך שכל אימת שאחת מן הקבוצות מנסה להשיג את מטרתה היא תמנע מן הקבוצה האחרת להשיג את מטרותיה . 
לכן, מצבים תחרותיים מעצם טבעם יוצרים קונפליקט. אולם, קונפליקט יכול להיווצר אף במצבים שבהם קיים שיתוף פעולה ובמצבים בהם לשני הצדדים קיימות מטרות המתיישבות זו עם זו, זאת כיוון שהדרך שבה צד בוחר להגיע אל המטרה פוגע ביכולתו של הצד השני להגיע למטרתו.
התנגשות אינטרסים, ערכים, פעולות או כיווני פעולה יכול להצית קונפליקט. קונפליקטים מתייחסים לקיומה של אותה התנגשות.
ישנם סוגים שונים של קונפליקטים :
קונפליקט בינאישי 
·                     קונפליקט קבוצתי 
·                     קונפליקט ארגוני 
·                     קונפליקט קהילתי 
·                     קונפליקט תוך-מדינתי 
·                     קונפליקט בינלאומי 
·                     קונפליקט סביבתי 
·                     קונפליקט תוך-חברתי 
·                     קונפליקט בין חברות 
קונפליקטים ברמות שונות אלה עשויים להיות חלק מקונפליקטים בממדים גדולים יותר של ניתוח. לדוגמה, קונפליקט בתוך קבוצת עבודה עשוי להוות ביטוי לקונפליקט רחב יותר בארגון כולו.
הקונפליקטים הקשים ביותר לפתרון הם אלה שבהם הקונפליקט הוא על רקע ערכי. סביר יותר שקונפליקט המתרחש על רקע עובדתי, או על רקע הנחות סותרות, יגיע לפתרונו מאשר קונפליקט על רקע ערכי. זאת היות שקשה מאוד להוכיח כי ערך כזה או אחר "שגוי" או "נכון".
במקרים מסוימים קבוצה הנמצאת בקונפליקט עשויה להפיק תועלת ממגשר כדי לזהות את סוג הקונפליקט.
קונפליקטים הם לא תמיד דבר שלילי. קונפליקטים המנוהלים היטב הם נורמה ארגונית
בריאה. דווקא הימנעות מקונפליקטים יכולה להוביל לבעיה ,לתקיעות ושמרנות .
קונפליקטים מובילים לצמיחה ולחדשנות, לדרכים חדשות לחשיבה .
  לפניכם דוגמא  של תהליך בריא ומועיל ביותר….
כל זה אפשרי בתנאי אחד – בתנאי שלפני שמנהלים קונפליקט בצוות, בארגון, במשפחה – יש הסכמה על ומטרות משותפות. בהעדר הסכמה כזו – קשה לנהל קונפליקט בהצלחה. לכן , חשוב שיהיה לארגון חזון שהכול מזדהים איתו. לכן חשוב, שיהיו לצוות יעדים ברורים , החברים בצוות מחויבים לעמוד בהם בזמן, בתקציב ובאיכות הנדרשת.
 שיהיו ערכים מוסכמים על הממונים או למשל על אבא ועל אימא, שלאורם מגדלים את הילדים, שאותם מנחילים להם, שעליהם מקפידים ולפיהם בוחרים את שיטות החינוך , את בתי הספר, את תנועת הנוער ולפיהם מחליטים את כל ההחלטות החשובות בחיי הילד.
כדי לנהל קונפליקטים כהלכה הכרחי לעודד אומץ להביע תמיד דעה שונה. אומץ להביע דעה נוספת: אומץ לומר שהמלך עירום. אומץ לומר" לי הדברים נראים אחרת". אומץ להתנגד לדעתו של המנהל. אומץ לחלוק על דברי חבר קרוב. אומץ לא להסכים עם הבעל האהוב. 
אין אמת אחת.
לאחר שהתקבלה החלטה – חשובה המחויבות של כולם לביצועה – 
בהצלחה בהמשך…….עינת בן דוד

הוסף תגובה