התכנים של אופק צילומי אויר

 צילומי אויר – חריגות בניה.צילומי אוויר בעבר שימשו בעיקר למטרות צבאיות מודיעיניות. צילומי האוויר המכונים תצ"א, העבירו במדויק את תוואי השטח, את מספר הבתים, האוכלוסיה ואפילו מצבורי הנשק, במידה והיו....

 צילומי אויר – מאז ועד היוםהגדרה: צילום אויר הוא צילום שנעשה באמצעי תעופתי, לא כולל לווינים. התוצאה היא צילום אווירי או בראשי תיבות תצ"א.כמעט כל מי שהיה בצבא מכיר את המונח תצ"א. אלו הם צילומי אויר...