התכנים של אטי רוטמן - תדמית והצלחה, יועצת תדמית ומאמנת אישית

כל אחד יכול להעביר פרזנטציה/מצגת. השאלה איך הוא מעביר אותה?לא מספיק שיש לך שקפים יפים וצבעוניים. המצגת האמיתית היא בעצם - אתה ! האדם המעביר אותה. שכן, אם לא היה כך, פשוט היה אפשר לשלוח לכולם את המצגת...

 הדימוי העצמי שלנו נבנה בשנות ילדותנו ובגרותנו, מעוצב ומושפע מסביבתנו: הורינו, אחינו, חברינו. המראה המשתקפת אלינו מהסביבה מספקת לנו מידע על תדמיתנו בעיני אחרים ובכך מבססת את הדימוי העצמי שלנו, שאותו...