התכנים של רוני יעקב

השינויים בשוק B2 Bבעידן האינטרנט.השיווק המסורתי מחלק ומבחין באופן ברור וחד משמעי, בין השיווק למשק הבית C2Bלבין השיווק לשוק המוסדי B2B.החלוקה היא במרבית יישומי עקרונות השיווק: כגון,התמחור,ההפצה וכמובן...

ציוד למטבח –מהתכנון לביצועבמהלך איסוף החומר לכתבה שהיא החשובה לדעתי בתחום הציוד למטבח,ראיתי את כתבתו של, רן אלון,מתכנן בכיר במשרד נחשון מתכננים.החלטתי להביא את המאמר ככתבו וכלשונו,למעט שינויים...

משחר ההיסטוריה הולך האדם בעקבות מזונו. כנדידת הציפורים ,החוצות ימים ואוקיינוסים כך נדד האדם לתור אחר מזונו. אנשים, אוכל ונסיעות היו קשורים מאז ומתמיד. במיוחד בין אסיה לאירופה. אולם, מפגש היבשות...