התכנים של עיטם

שילוח בינלאומי

שילוח בינלאומי, הינו שירות לכל הנוגע להעברת סחורות או חפצים אישיים הניתן על ידי חברות שילוח המוכשרות, שקיבלו אישור...

שטר חוב

שטר חוב הוא מסמך חוקי המקשר בין שני צדדים ומונע הפרות חוזה. כאשר בעל דירה מעמיד את דירתו לשימוש הדייר תחת תנאים...

תפקידו של עמיל מכס בשרשרת האספקה

עמיל מכס הוא נותן השירות הנמצא בין הלקוח או הייבואן לבין שירותי המכס בישראל. כדי לתקשר עם שירותי המכס בישראל תמיד...

חוזה שכירות סטנדרטי

חוזה שכירות סטנדרטי למעשה נסמך על החוק השכירות והשאלה, תשל"א 1971  ובכך מהווה מסמך בעל תוקף משפטי, המקנה זכות לשוכר...