אימון אישי ועסקי

אחת משיטות הייעוץ הנפוצות כיום בעולם היא שיטת ה-Coaching .תהליך של Coaching הוא תהליך אימון אישי ואימון עסקי ממוקד תוצאות, תהליך מובנה ושלם המתייחס לחיים האישיים של הפרט(אימון אישי) או לחיי הפרט בסביבה הארגונית (אימון עסקי). 
זהו תהליך שבו מאמן אישי מסייע למתאמן ללמד משהו שלא היה מצליח ללמד אותו לבד או היה לומד אותו ברמת תוצאה נמוכה יותר ובטווח זמן ארוך יותר. בתהליך של אימון אישי ועסקי משתלבים גמישות ויצירתיות בהתאמה לצרכים האישים של המתאמן.

אימון אישי ועסקי – מבנה התהליך

לתהליך של אימון אישי כמו לתהליך של אימון עסקי מטרה מרכזית והיא: להבהיר למתאמן את החזון שלו,לסייע לו לתרגם אותו לתוצאות ברי השגה ,ולבנות תוכנית פעולה. על מנת להשיג זאת בצורה אפקטיבית, מפעיל המאמן בתהליך של אימון אישי ועסקי, כלי חשיבה, הנעה וביצוע מעולמות שונים: מהספורט, העולם הניהולי, החשיבה הפילוסופית ,עולם הפסיכולוגיה ועוד. 

תהליך של אימון אישי ועסקי מתאים לאנשים החשים תקיעות בחיים האישיים או בסביבתם הארגונית ניהולית והמעוניינים לשפר את ההישגים שלהם ולהגיע לתוצאות. אימון הלקוח בסביבה ארגונית ,הקרוי גם אימון מנהלים (או פיתוח מנהלים) מוגדר ע"י Kilburg כיחסי עזרה בין לקוח בעל סמכויות בארגון לבין מאמן אישי המשתמש בטכניקות ושיטות שונות המסייעות ללקוח להגדיר לעצמו את מצב ההצלחה העתידי שלו ולשפר את הישגי הארגון של הלקוח. 

אם כך, ניתן לראות את התהליך של אימון אישי ועסקי כתהליך למידה שבמהלכו רוכש הלקוח מיומנויות שחסרות לו להגשמת מטרותיו וחזונו האישי. עובד או מנהל בארגון מסתייע בתהליך אימון עסקי כאשר הוא ניצב בפני אתגרים הכוללים סיכונים, הזדמנויות סכנות ומצבי אי ודאות. מאמן אישי, בתהליך של אימון אישי ועסקי ,באמצעות נוכחותו בתהליך הופך להיות שותף תורם בתהליך של אימון אישי ועסקי. על כן ,לפי תפיסה זו ניתן לראות באימון מנהלים שילוב של אימון אישי ועסקי היות והם מתייחסים למנהל,העובד גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית. 

אימון אישי ועסקי – מבנה התהליך

לתהליכי אימון אישי עוסקי מבנה כללי המשתנה בהתאם לנושא ולמתאמן. תהליך של אימון אישי ועסקי כולל היבטים שונים של היחסים בין המאמן והמתאמן,הגדרת ציפיות להצלחה, הגדרת דרכי פעולה להשגת המטרה, משוב תמידי ומעקב אחר תהליכי העבודה וההתקדמות של המתאמן. בעוד שבאימון אישי החזון ותוכנית הפעולה מתייחסים לחיים האישיים-זוגיות, התקשורת הבינאישית, חיי המשפחה והקריירה,באימון עסקי הדגש הוא על המימוש העצמי של הפרט-המנהל בסביבה הארגונית. תוכנית הפעולה שתיבנה תקנה למנהל בתהליך של אימון אישי ועסקי מיומנויות שיאפשרו להתנהל בצורה אפקטיבית עבורו בסביבתו הארגונית.

אימון אישי ועסקי – השוני

מטרתו של אימון אישי ועסקי הוא להביא לשיפור הישגיו של המתאמן בסביבת החיים שלו –האישית או הארגונית. יחד עם זאת קיימים הדגשים שונים בין אימון אישי ואימון עסקי. בעוד שבתהליך של אימון אישי עולמו האישי של המתאמן הוא שניצב במרכז ותהליך ה-Coaching מתמקד בדימוי העצמי של המתאמן, בחלומותיו ובשאיפותיו השונות בתחומי החיים כגון: הקריירה, זוגיות ומשפחה ועוד. לעומת זהת, במסגרת אימון עסקי התהליך שם דגש דווקא על סביבת העבודה העסקית של המתאמן ויחס בינו לבין סביבה זו. 

בתהליך של אימון אישי ועסקי ייצאו המאמן והמתאמן לדרך לבדיקת חזקות ועוצמותיו של המתאמן, המאמן יסייע למתאמן בהגדרת חזונו המקצועי ,אך בטרם תיבנה תוכנית הפעולה ,ייערך ניתוח ארגוני בתהליך אימון אישי ועסקי לפי שישה תחומי תוצאה: כוח האדם, השיווק בארגון, מחקר ופיתוח, התחום הפיננסי, התפעול והניהול בסביבת העבודה. לאחר ביצוע חלק זה של תהליך של אימון אישי ועסקי, יסייע המאמן למתאמן לגזור יעד מרכזי ויעדי ביניים שברצון המתאמן להשיג. רק לארח שלבים אלו תיבנה תוכנית הפעולה בתהליך של אימון אישי ועסקי. התוצאה של תהליך של אימון אישי ועסקי כאחד היא – מזעור הפער בין המצב הקיים של המתאמן למצב הרצוי, תוך לקיחה בחשבון של כל האילוצים הן האישים והן העסקיים בסביבה הארגונית של המתאמן.

הוסף תגובה