אימון אישי ותהליכי פיתוח מנהיגות

אימון עסקי – צמיחה בצל משבר 

Coaching בגישה שונה 
דורית קיי MA פיתוח אישי,יעוץ ארגוני 

לאחרונה פורסמו מחקרים רבים המצביעים כי המשבר הכלכלי האחרון עלול להשפיע משמעותית על עסקים קטנים ולהוביל לקריסתם בשיעור של כ-40 בעלי עסקים קטנים מצויים בלחץ כבד של תזרים מזומנים, גבייה מספקים, מאמצי שיווק הולכים וגדלים, קיצוצים ופיטורי עובדים ועוד. 

מאמן אישי העוסק בתחום אימון עסקי/יעוץ ארגוני יודע שעליו להתייחס לכל עסק כגוף נפרד עם מאפיינים ייחודיים לו. ובכל זאת, ניתן לדבר על מספר בעיות כלליות שמשותפות לרוב גדול של עסקים קטנים. 

חסמי הצלחה – הכר את האויב

קושי באבחנה בין עיקר וטפל 
בתהליך של אימון עסקי לבעלי עסקים קטנים אני נתקלת בבעלי עסקים רבים המקדישים את רוב זמנם ליוזמות עסקיות שאין בהם ממש כדי לקדם אותם בעסק. בתהליך של אימון אישי לבעל העסק שנערך כחלק מתהליך אימון עסקי אנו מקדישים זמן משמעותי לאבחון מדויק של בעיות בעסק – הגדרתם הנקודתית ואיתור פתרונות אפשריים. תהליך זה של זיהוי בעיות וחלוקן לבעיות מהותיות ושוליות הוא תשתית לתהליך אימון עסקי או/ו תהליך יעוץ ארגוני והוא מעצב את פני התהליך בהמשך הדרך. 

העדר מיקוד 
בזמנים של קשיים כלכלים בעלי עסקים נמצאים בלחצים ומנסים להתמקד בכמה משימות במקביל. מנהלים שאינם מורגלים בכך מצויים בסכנה של איבוד ושכחה של מידע, תסכול מתמשך ומעבר לשעות עבודה ארוכות. על כן ,בתהליך של אימון אישי ניהולי למשל במסגרת פיתוח מנהלים , אנו לומדים לאמץ אסטרטגיה שמתאימה לאישיותו של בעל העסק. מנהל העסק לומד לעשות את ההפרדה בין משימות דחופות וחשובות, ומהי חלוקת הזמן הנדרשת כדי לעמוד בכל המטלות היומיות הנדרשות מבעל עסק. חלוקה של הזמן – אולי המשאב היקר ביותר ברשות בעל העסק – מאפשר לאמץ יוזמות חדשות ובמקביל לפתור בעיות קיימות. במילים לפעול לשימור ולשיפור מצב העסק. 

צורך בפיתוח יצירתיות 
פתרון בעיות, לרבות אלו המוזכרות לעיל, דורש לעתים קרובות חשיבה יצירתית. תהליך אימון אישי נועד לפתח חשיבה זו. לכן בזמן מפגשי אימון אישי אני תמיד ממליצה להחזיק פנקס קטן ובו לרשום כל רעיון שעולה לבעל העסק בזמן ה-Coaching. רעיונות אלו ואחרים משמשים כתשתית לפיתוח העסק. במסגרת תהליכי יעוץ ארגוני/אימון עסקי הופתעתי לגלות עד כמה זמנים של האטה כלכלית, כיון שדווקא עיתוי של מצוקה ולחץ מהווה גירוי מצוין לפיתוח יצירתיות. 

דיוק במטרה 
אימון אישי וכמוהו גם אימון עסקי עוסק בהגדרת מטרות והשגתן. Coaching מסייע לבעלי עסקים קטנים להגדיר מטרות ברורות ואלו בתורן עוזרות להאיר על מצב העסק בהווה ובעתיד. בתהליך Coaching אנחנו מסתכלים על העסק כמפה של שישה תחומי תוצאה- כוח אדם, תחום השיווק, מחקר ופיתוח-למידה, תחום הפיננסים, תחום היצור והתפעול וניהול. לאחר שאנו מגדירים מטרות בכל תחום תוצאה, אנו יוצרים סדר עדיפויות ויוצאים לתכנית הפעולה.

הוסף תגובה