אימון אישי טלפוני

אחת משיטות הייעוץ הרווחות בעולם המערבי ולאחרונה אף בארץ היא שיטת אימון אישי טלפוני. אימון אישי כמתודת יעוץ התפתחה בארה"ב בשנות השבעים של המאה עשרים. כיום בשנות ה2000 נעשה שימוש בכלי אימון אישי בטלפון גם בשדה הטיפולי. במחקר שנערך בשנת 2000 (Jerome& Zayler ) נמצא כי שימוש בטלפון כמענה לטיפול נפשי,נמצא כיעיל ומשפר את הבעיה בגינה פנו המשתתפים בקרב 80% ממשתפי המחקר.הרפואה לקחה את הטכנולוגיה צעד נוסף קדימה ,וכיום הולך ומתפתח ענף שלם הקרוי- Telehealth –המוגדר כשימוש בטכנולוגיה ולטלקומוניקציה למתן שירותי בריאות. השימוש בטלפון אומץ גם ע"י פסיכותרפיסטים ומאמנים אישים במיוחד בארצות בהם המרחקים הגיאוגרפים מיעד ליעד מקשים על נגישות וזמינותו של מאמן אישי או יועץ אחר. 
לתהליך של אימון  טלפוני מספר יתרונות בולטים: זמינות, גמישות ועלות נמוכה יותר. העובדה שמכשיר הטלפון מצוי וזמין אצל כל אחד מאפשרת ביתר קלות למתאמן לפעול ביתר קלות למען שיפור חייו. השימוש בטלפון לתהליך של אימון אישי חוסך בזמן התארגנות נטו מעבר לזמן שלוקחת פגישת אימון עצמה.

אימון אישי טלפוני – הפגישה

תנאים לקיומה של פגישת אימון אישי טלפונית

הסכמה משותפת 
הסכמה משותפת ליציאה לדרך היא תנאי הכרחי לתהליך Coaching. בתחילת תהליך האימון על כל מאמן אישי לוודא עם הלקוח שהוא מסכים להתאמן טלפונית. ניתן להציע למתאמן להתנסות בשיחה של אימון אישי – שיחה בת כחצי שעה על מנת שיחוש את המדיה הזו. 

תנאי שיחה הולמים 
על מנת לקיים תהליך Coaching אפקטיבי ללקוח, מאמן אישי חייב לוודא שהמתאמן יקיים את שיחת האימון האישי בזמן ומקום שיאשפרו למתאמן לתת את עצמו לתהליך ללא הפרעות לאורך כל השיחה הטלפונית של אימון אישי.

מניעת הפרעות חיצוניות 
מאמן אישי צריך להקפיד על כך שבמהלך שיחת הטלפון של אימון אישי לא תהינה הפרעות כגון קולות של ילדים, או מקלט טלביזיה ברקע.

על מה צריך מאמן אישי להקפיד באימון אישי טלפוני?

הכנה 
טרם שעת המפגש הטלפוני מאמן אישי חייב להכין את עצמו  לקראת הפגישה . רצוי לקרוא את סכומי פגישת אימון אישי הקודמת. 

שליטה בתגובה של מאמן אישי 
בהיעדר אפשרות לראות את שפת גופו של המתאמן ,על מאמן אישי להקפיד הקפדה יתרה על סוג התגובה שינקוט לאמירותיו ורגשותיו של המתאמן. 

שימוש בשאלות קצרות וברורות 
מכיוון שבשיחת אימון אישי טלפוני מופעל ביתר דגש חוש השמיעה ,על כל מאמן אישי שמשתמש בטלפון כמדיה לקיום תהליך Coaching ,להקפיד בשימוש של שאלות קצרות וברורות. לדוגמא, אם מאמן אישי רוצה לדעת על למה אתה חושב ש… עדיף שישאל למה אתה נזקק כדי ש… 

הימנעות ממחשבות סטריאוטיפיות 
מאמן אישי מקצועי מתאמן בעצמו על פיתוח ושכלול מיומנות ההקשבה הנדרשת בכל תהליך של אימון אישי או אימון עסקי.על כן, עליו להקפיד להניח לדיבור הפנימי שלו בצד ועל מחשבות הנובעות מאמונות אישיות של המאמן האישי שעלולות להטות את השאלות שיבחר לשאול את המתאמן. מיומנות שאילת שאלות דורשת למידה ותרגול רבים מצידו של כל מאמן אישי. 

שפת גוף 
אימון אישי טלפוני כאמור מפעיל בעיקר את חוש השמיעה, אולם שפת גוף, קצב נשימות וטון דיבור נשמעים בטלפון. על כן צורת הישיבה של מאמן אישי בשיחת אימון  טלפונית,חייבת להישמר בדיוק אלו הייתה נערכת פגישה של אימון אישי פנים מול פנים. 

הימנעות מהפרעות חיצוניות 
בשיחות של אימון אישי טלפוני,חובה על מאמן אישי להקפיד להימנע מלענות לשיחות טלפוניות אחרות. זמן פגישת אימון אישי טלפוני הוא שווה ערך לזמן פגישה פנים מול פנים.

אימון אישי טלפוני – מיומנויות

מיומנויות חשובות שיש להקפיד עליהן בשיחת אימון אישי טלפונית

הקשבה 
הקשבה היא מיומנויות שכל מאמן אישי משתמש בשיחת אימון אישי פנים מול פנים והיא מופעלת גם בשיחה טלפונית.  אחת ממיומנויות החשובות ביותר בתהליך אימון בכלל היא מיומנות ההקשבה.הקשבה היא פעולה קוגניטיבית המורכבת משמיעה, שימת לב והפנמה. בשיחת אימון אישי טלפוני מפעיל המאמן האישי הקשבה ממוקדת כוללת הקרויה גם הקשבה פעילה. זוהי הקשבה הממוקדת באחר, בצרכי המתאמן ובקשייו הרגשיים. במהלך האימון על המאמן האישי להיות מודע מתי הוא מפעיל הקשבה לעצמו ומתי הוא קשוב ומכוון כולו למתאמן. היכולת להפעיל הקשבה כוללת בתהליך של Coaching בכלל ותהליך של אימון אישי טלפוני היא תוצאה של מיומנות וניסיון מצטבר של המאמן האישי. 

שאילת שאלות 
מיומנות נוספת החשובה מאד בתהליך אימון אישי טלפוני היא מיומנות של שאילת שאלות. השאלות שנשאלות ע"י מאמן אישי בתהליך של אימון אישי או תהליך של אימון עסקי ופיתוח מנהלים, הן שאלות פתוחות (לא שאלות שהתשובה המתבקשת היא כן או לא) שמניעות את המתאמן לפעולה. השימוש בשאלות בתהליך Coaching בניגוד לטיפול או יעוץ ,אינן מתמקדות בשאלה של מדוע או למה,אלא הדגש כל הזמן הוא מכוונות לעתיד.

אמפטיה 
מיומנות חשובה נוספת בתהליך של אימון אישי טלפוני היא מיומנות של אמפטיה. אמפטיה היא יכולת ההבנה וההזדהות עם הצד השני. מאמן אישי מפגין אמפטיה בשיחת טלפון באמצעות שיקוף מלל, וידוי שאכן הוא הבין את דברי המתאמן. אמצעי נוסף שחשוב למאמן אישי לעשות בו שימוש בשיחת אימון איש טלפונית הוא הוקרות. מערכת יחסים הנרקמת בין מאמן אישי למתאמן היא מערכת של תמיכה במתאמן ,תמיכה נטולת שיפוטיות. על כן, הוקרות הן כה משמעותיות בתהליך של Coaching . 

לסיכום, שיחת אימון אישי טלפונית היא פגישת Coaching לכל דבר ועניין. מרגע שנוצר האמון של הלקוח במאמן האישי שלו, ניתן להשתמש במדיה זו על מנת לקיים מפגשים של אימון אישי כשהמרחקים הפסים אינם מאפשרים פגישה פנים מול פנים.

הוסף תגובה