אנטומית של השרירים

גפיים

שרירים המחברים את הזרוע לקיר החזה

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
pectoralis major clavicle, strenum, 6 סחוסים עליונים lateral lip of bicipital groove medial (C8,T1) and lateral (C5,6,7) pectoral nerves אדוקציה של הזרוע ורוטציה מדיאלית. סיבי הקלויקולה עושים פלקסציה
pectoralis minor צלעות 3,4,5 coracoid process medial pectoral nerve מוריד את הכתף. אם הסקפולה מקובעת הוא מרים את הצלעות
subclavius 1st costal cartilage קלביקולה nerve to subclavius (C5-6) מוריד ומייצב את הקלביקולה בזמן תנועת הכתף
serratus anterior 8 צלעות עליונות medial border and inferior angle of scapula long thoracic nerve (C5,6,7) מושך את הכתף קדימה מסביב לכלוב החזה ובעזרת הטרפזיוס עושה רוטציה לסקפולה

שרירים המחברים את הזרוע לעמוד-השדרה

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
trapezius external occipital protuberance, ligamentum nuchae, spine of C7, all thoracic, (lumbar and sacral vertebrae) סיבים עליונים ל- 1/3 הלטרלי של הקלביקולה, סיבים אמצעיים ותחתונים אל ה- acromion process ואל ה- spine of scapula accessory nerve, C3-4 סיבים עליונים מרימים את הסקפולה, סיבים אמצעיים מושכים אותה מדיאלית ותחתונים מושכים את ה- medial border שלה למטה
latissimus dorsi iliac crest, lumbar fascia, spines of T1-6, 3-4 lower ribs and inferior angle of scapula רצפת ה- bicipital groove
(lady D is lying in
bed between the
 two majors) 
thoracodorsal nerve (C6,7,8) אקסטנציה, אדוקציה ורוטציה מדיאלית של הזרוע
levator scapulae transverse processes of C1-4 medial border of scapula C3-4 and dorsal scapular nerve (C5) מרים את ה- medial border 
rhomboid minor Ligamentum nuchae and spines of C7 and T1 medial border of scapula dorsal scapular nerve (C5) מרים את ה- medial border למעלה ומדיאלית
rhomboid major T2-5 medial border of scapula dorsal scapular nerve (C5) מרים את ה- medial border למעלה ומדיאלית

שרירים המחברים את הסקפולה להומרוס

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
deltoid 1/3 לטרלי של קלביקולה, acromion process, spine of scapula deltoid tuberosity axillary nerve (C5,6) אבדוקציה. סיבים קדמיים עושים פלקסציה ורוטציה מדיאלית, אחוריים עושים אקסטנציה ורוטציה לטרלית
supraspinatus
(rotator cuff)
supraspinatus fossa greater tuberosity, capsule of shoulder joint suprascapular nerve (C5,6)
(עובר דרך 
ה- suprascapular notch)
אבדוקציה, שמירה על מפרק הכתף
infraspinatus
(rotator cuff)
infraspinatus fossa greater tuberosity, capsule of shoulder joint suprascapular nerve (C5,6)
(עובר דרך 
ה- suprascapular notch)
רוטציה לטרלית ושמירה על מפרק הכתף
teres major 1/3 תחתון של 
ה- lateral border של הסקפולה
medial lip of bicipital groove lower subscapular nerve (C5,6) רוטציה מדיאלית, אדוקציה ושמירה על מפרק הכתף
teres minor
(rotator cuff)
2/3 עליונים של 
ה- lateral border של הסקפולה
greater tuberosity, capsule of shoulder joint axillary nerve (C5,6) רוטציה לטרלית ושמירה על מפרק הכתף
subscapularis
(rotator cuff)
subscapular fossa lesser tuberosity
השריר היחיד 
שנכנס כאן !
upper and lower subscapular nerves (C5,6) רוטציה מדיאלית, אדוקציה ושמירה על מפרק הכתף

שרירי הזרוע
Anterior compartment
 

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
biceps brachii
long head
supraglenoid tubercle of scapula

tuberosity of radius

musculocutaneus nerve (C5,6,7)

סופינציה של האמה ופלקסור של מפרק המרפק, פלקסור חלש של הכתף 
biceps brachii
short  head
coracoid process of scapula
coracobrachialis  coracoid process of scapula האספט המדיאלי של ה- shaft musculocutaneus nerve (C5,6,7) פלקסציה של הזרוע וכן אדוקטור חלש
brachialis קידמת ה- ½ התחתון של ההומרוס coronoid process of ulna musculocutaneus nerve (C5,6,7) and
radial nerve (C5,6,7,8,T1) (lateral part)
פלקסור של המרפק

 
posterior compartment
 

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
triceps
long head
infraglenoid tubercle of scapula
triceps
lateral head
ה- ½ העליון של החלק האחורי של ה- shaft olecranon process of ulna radial nerve (C5,6,7,8,T1) אקסטנציה של המרפק
triceps
medial head
ה- ½ התחתון של החלק האחורי של ה- shaft מלווה ב- deep brachial (profunda) artery

 


Anterior facial compartment of the FOREARM (ulnar + radial arteries)
 

עומק שם השריר כניסה יציאה עצבוב פעולה
שטחי pronator teres
humeral head
medial epicondyle of humerus

lateral aspect

madian nerve

פרונציה 
ופלקסציה של

שטחי pronator teres
ulnar head
medial border of coronoid process of ulna of shaft of radius (C(5),6,7,8,T1) האמה
שטחי flexor carpi radialis medial epicondyle of humerus בסיסי עצמות מטקרפליות 2,3 madian nerve
(C(5),6,7,8,T1)
פלקסציה ואבדוקציה של כף היד ב- wrist
שטחי palmaris longus 
(לא בכל האוכלוסיה)
medial epicondyle of humerus flexor retinaculum and palmar aponeurosis madian nerve
(C(5),6,7,8,T1)
פלקסציה של כף היד
שטחי flexor carpi ulnaris
humeral head
medial epicondyle of humerus pisiform bone, hook of hamate,

ulnar nerve

פלקסציה ודוקציה של כף 

שטחי flexor carpi ulnaris
ulnar head
medial aspect of olecranon process and posterior border of ulna ובסיס העצם המטקרפלית החמישית (C8,T1) היד ב- wrist
אמצעי flexor digitorum superficialis (sublimis)
humeroulnar head
medial epicondyle of humerus, medial border of coronoid process of ulna

middle phalanx

median nerve

פלקסציה של הפלנקס האמצעי של האצבעות 

אמצעי flexor digitorum superficialis (sublimis)
radial head
oblique line in anterior surface of shaft of radius of medial 4 fingers (C(5),6,7,8,T1) ועוזר בפלקסציה של הפלנקס הפרוקסימלי וכף-היד
עמוק flexor pollicis longus anterior surface of shaft of radius and medial border of coronoid process of ulna הפלנקס הדיסטלי של האגודל anterior interosseous branch of median nerve פלקסציה של הפלנקס הדיסטלי באגודל
עמוק flexor digitorum profundus anteromedial aspect of shaft of ulna הפלנגות הדיסטליות של 4 האצבעות ulnar nerve (C8,T1) (madial part) and anterior interosseous branch of median nerve (lateral part) פלקסציה של הפלנגות הדיסטליות של האצבעות, עוזר בפלקסציה של הפלנגות האמצעיות והפרוקסימליות ושל ה- wrist
עמוק pronator quadratus anterior surface of shaft of ulna anterior surface of shaft of radius anterior interosseous branch of median nerve פרונציה של האמה

 
Lateral  facial compartment of the FOREARM (radial + brachial arteries)

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
brachioradialis lateral supracondylar ridge of humerus base of styloid process of radius radial nerve (C5,6,7,8,T1) פלקסציה של האמה במרפק, רוטציה של האמה למיד-פרונציה
extensor carpi radialis longus lateral supracondylar ridge of humerus posterior surface of base of 2nd metacarpal bone radial nerve (C5,6,7,8,T1) אקסטנציה ואבדוקציה של כף-היד ב- wrist

Posterior  facial compartment of the FOREARM (ant. Interosseous + post. interosseous arteries)

עומק שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
שטחי extensor carpi radialis brevis lateral epicondyle of humerus המשטח האחורי של בסיס המטקרפלית השלישית deep branch of radial nerve אקסטנציה ואבדוקציה של כף-היד ב- wrist
שטחי extensor digitorum lateral epicondyle of humerus middle and distal phalanges of medial 4 fingers deep branch of radial nerve אקסטנציה של האצבעות וכף-היד
שטחי extensor digiti minimi lateral epicondyle of humerus extensor expansion of little finger deep branch of radial nerve אקסטנציה של הזרת במפרק 
ה- mcp
שטחי extensor carpi ulnaris lateral epicondyle of humerus base of 5th metacarpal bone deep branch of radial nerve אקסטנציה ואדוקציה של כף-היד ב- wrist
שטחי anconeus lateral epicondyle of humerus lateral surface of olecranon process of ulna radial nerve (C5,6,7,8,T1) אקסטנציה של המרפק
עמוק supinator lateral epicondyle of humerus, anular lig. 
of sup. radioulnar joint and ulna
neck and shaft of radius deep branch of radial nerve סופינציה של האמה
עמוק abductor pollicis longus post. surface of shafts of radius and ulna בסיס ה- mcp של האגודל deep branch of radial nerve אבדוקציה ואקסטנציה של האגודל
עמוק extensor pollicis brevis post. surface of shaft of radius  base of proximal phalanx of thumb deep branch of radial nerve אקסטנציה של ה- mcp של האגודל
עמוק extensor pollicis longus post. surface of shaft of ulna base of distal phalanx of thumb deep branch of radial nerve אקסטנציה של ה- phalanx הדיסטלי של האגודל
עמוק extensor indicis post. surface of shaft of ulna extensor expansion of index finger deep branch of radial nerve אקסטנציה של ה- mcp של האצבע המורה

Lower limb – Gluteal region
 

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
gluteus maximus outer surface of ilium, sacrum coccy, sacrotuberous ligament iliotibial tract (deep fascia) and gluteal tuberosity of femor inferior gluteal nerve (L5,S1,2) אקסטנציה ורוטציה לטרלית של ה-hip, ודרך ה-iliotibial tract גם אקסטנציה של הירך בברך
gluteus medius outer surface of ilium lateral surface of greater trochanter of femur אבדוקציה של הירך ב-hip, מטה את האגן לכיוון רגל המונפת בהליכה
gluteus minimus outer surface of ilium anterior surface of greater trochanter of femur superior gluteal nerve (L4,5,S1) אבדוקציה של הירך ב-hip, מטה את האגן לכיוון רגל המונפת בהליכה
tensor fascia lata iliac crest (חלק חיצוני ולטרלי) iliotibial tract (deep fascia) מסייע ל-glut. max. באקסטנציה
pisiformis anterior surface of sacrum upper border of greater trochanter of femur 
(נכנס לבד) 
nerve to piriformis (S1,2) רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך
obturator internus inner surface of obturator membrane

nerve to obturator internus and

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך
superior gemellus ischial spine upper border of greater trochanter of femur 
(כולם נכנסים יחד)
superior gemellus (L5,S1,2) רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך
inferior gemellus  medial border of ischial tuberosity nerve to quadratus femoris  רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך
quadratus femoris lateral border of ischial tuberosity quadrate tubrcle of femur (on the intertrochanteric crest) and inferior gemellus (L4,5,S1) רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך 
 
פלקסורים
Lower limb – Anterior compartment of  the Thigh
femoral artery
 

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
sartorius
pes anserinus
asis upper medial surface of shaft of tibia 
(עם גרציליס וסמיטנדינוס, 
מעט לטרלית להם)
femoral nerve L2,3,4
(anterior division)
פלקסציה, אבדוקציה ורוטציה מדיאלית של הירך ב-hip, פלקסציה ורוטציה מדיאלית  של הרגל בברך
iliacus
עובר מתחת ל-inguinal ligame
iliac fossa (בבטן) עם הפסואס אל ה- lesser trochanter of femur femoral nerve L2,3,4

פלקסציה של הירך יחסית לטרנק (או 

psoas
עובר מתחת ל-inguinal ligame
חוליות T12-L5 עם האיליאקוס אל lesser trochanter of femur L2,3 from 
lumbar plexus
להיפך – כמו קימה מישיבה לעמידה)
pectineus superior ramus of pubis upper end of linea aspera of shaft of femur femoral nerve L2,3,4 and accessory obturator L3,4 פלקסציה ואדוקציה של הירך ב-hip
rectus femoris
quadriceps femoris
straight head-aiis, reflected head-ilium 
(מעל האצטבולום)
אקסטנציה של הרגל בברך, פלקסציה של הירך ב-hip
vastus lateralis
quadriceps femoris
upper end and shaft of femur, lateral deep fascial septum 

quadriceps tendon into patella then 

femoral nerve 

אקסטנציה של הרגל בברך
vastus medialis
quadriceps femoris
upper end and shaft of femur, medial deep fascial septum  via patellar ligament into tubercle of tibia L2,3,4 אקסטנציה של הרגל בברך, ייצוב הפיקה
vastus intermedius
quadriceps femoris
anterior and lateral shaft of femur אקסטנציה של הרגל בברך, מושך את הממב' הסינוביאלית 
אדוקטורים
Lower limb – Medial compartment of  the Thigh
profunda femoris (deep femoral) and obturator arteries

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
gracilis
pes anserinus
inferior ramus of pubis, ramus of ischium upper part of medial surface of shaft of tibia
(עם סרטוריוס וסמיטנדינוס, 
מעל הסמיטנדינוס)
obturator nerve L2,3,4 
(anterior branch)
אדוקציה של הירך ב-hip, פלקסציה של הרגל בברך
adductor longus  body of pubis (מדיאלית 
ל-pubic tubercle)

posterior surface of shaft of femur 

obturator nerve L2,3,4
(anterior branch)
אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית
adductor brevis inferior ramus of pubis (medial lip of linea aspera) obturator nerve L2,3,4
(anterior branch)
אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית
adductor magnus
adductor part and hamstring (extensor) part
inferior ramus of pubis, ramus of ischium, ischial tuberosity posterior surface of shaft of femur, adductor tubercle of femur adductor part: obturator nerve L2,3,4 (posterior branch); hamstring part: sciatic nerve L4,5,S1,2,3 אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית, ה-hamstring part עושה אקסטנציה של הירך ב-hip
obturator externus outer surface of obturator membrane, pubic and ischial rami medial surface of greater trochanter obturator nerve L2,3,4
(posterior branch)
רוטציה לטרלית של הירך ב-hip

 
פלקסורים (בברך)
Lower limb – Posterior compartment of  the Thigh
profunda femoris (deep femoral) artery

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
biceps femoris
hamstrings
long head: ischial tuberosity; 
short head: linea aspera, lateral supracondylar ridge of shaft of femur
head of fibula long head: 
tibial nerve L4,5,S1,2,3; 
short head: common peroneal nerve L4,5,S1,2
פלקסציה ורוטציה לטרלית של הרגל בברך, הראש הארוך עושה גם אקסטנציה של הירך ב-hip
semitendinous
hamstrings
pes anserinus
ischial tuberosity (עם ה- long head of biceps femoris) upper part of medial surface of shaft of tibia
 (עם גרציליס וסמיטנדינוס, 
מתחת לגרציליס)
tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלקסציה ורוטציה מדיאלית של הרגל בברך, אקסטנציה של הירך ב-hip
semimembranous
hamstrings
ischial tuberosity (מעל ה- long head of biceps femoris וה-semitendinous) medial condyle of tibia tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלקסציה ורוטציה מדיאלית של הרגל בברך, אקסטנציה של הירך ב-hip
adductor magnus (hamstring part) ischial tuberosity (מתחת ל- long head of biceps femoris וה-semitendinous) adductor tubercle of femur tibial nerve L4,5,S1,2,3 אקסטנציה של הירך ב-hip

 


 
Anterior compartment of the leg – Dorsiflexors
anterior tibial artery
deep peroneal nerve

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
tibialis anterior lateral surface of shaft of tibia and interosseous membrane medial cuneiform and base of 1st metatarsal bone  main branch of deep peroneal nerve
L4,5,S1,2
דורסיפלקסציה  של כף הרגל במפרק הקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית
extensor digitorum longus anterior surface of shaft of fibula extensor expansion of digits 2-5  main branch of deep peroneal nerve
L4,5,S1,2
דורסיפלקסציה של האצבעות ושל כף הרגל במפרק הקרסול
peroneus tertius (לא בכל האוכלוסיה)  anterior surface of shaft of fibula base of 5th metatarsal bone  main branch of deep peroneal nerve
L4,5,S1,2
דורסיפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal
extensor hallucis longus  anterior surface of shaft of fibula base of distal phalanx of great toe  lateral branch of deep peroneal nerve
L4,5,S1,2
דורסיפלקסציה של הבוהן, דורסיפלקסציה של כף הרגל בקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal
extensor digitorum brevis
(לעיתים יש גם extensor hallucis brevis אשר הולך לבוהן ואז ה-extensor digitorum brevis הולך לאצבעות 2-4 בלבד)
calcaneum ע"י 4 גידים אל ה-proximal phalanx  של הבוהן ולאצבעות 2-4  lateral branch of deep peroneal nerve
L4,5,S1,2
דורסיפלקסציה של האצבעות

 
Lateral compartment of the Leg – Evertors
peroneal artery and branches
superficial peroneal nerve

שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
peroneus longus lateral surface of shaft of fibula base of 1st metatarsal and medial cueniform superficial peroneal nerve L4,5,S1,2 פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. Tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית וב-trans. arches של כף הרגל
peroneus brevis lateral surface of shaft of fibula base of 5th  metatarsal bone superficial peroneal nerve L4,5,S1,2 פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. Tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית 

 


 
Posterior compartment of the Leg – Plantarflexors
posterior tibial  artery 
tibial nerve

עומק שם השריר יציאה כניסה עצבוב פעולה
שטחי gastrocnemius triceps surae lateral head from lateral condyle of femur and medial head from above medial comdyle via calcaneal tendon into posterior surface of calcaneum tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, פלקסציה של הברך
שטחי plantaris lateral supracondylar ridge of femur posterior surface of calcaneum tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, פלקסציה של הברך
שטחי soleus 
triceps surae
shafts of  fibula and tibia via calcaneal tendon into posterior surface of calcaneum tibial nerve L4,5,S1,2,3 יחד עם הגסטרוקנמיוס והפלנטריס עושה פלנטרפלקסציה חזקה של כף הרגל בקרסול, מספק את רוב הכח בהליכה ובריצה
עמוק popliteus lateral surface of lateral condyle of femur posterior surface of shaft of tibia above soleal line tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלקסציה בברך, פתיחת נעילתהברך ע"י רוטציה מדיאלית של הטיביאה על הפמור והרפיית הליגמנטים של מפרק הברך
עמוק flexor digitorum longus posterior surface of shaft of tibia bases of distal phalanges of digits 2-5 tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלנטרפלקסציה של ה-distal phalanges של אצבעות 2-5, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשתות הלונגיטיודינלית והלטרלית 
עמוק flexor hallucis longus posterior surface of shaft of fibula base of distal phalanx of big toe (בוהן) tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלנטרפלקסציה של ה-distal phalangx של הבוהן, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשת המדיאלית
עמוק tibialis posterior posterior surface of shaft of tibia and fibula and interosseous membrane tuberosity of navicular bone and other neighboring bones  tibial nerve L4,5,S1,2,3 פלנטרפלקסציה  של כף הרגל במפרק הקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal, תומך בקשת המדיאליתMuscles of the Sole of Foot

הוסף תגובה