ביטוח בריאות – פרטי מול ממלכתי

תעשיית ביטוחי הבריאות הנלווים והפרטיים הפכה לפופולרית ביותר ואחראית לרווחיהם הגדלים של חברות הביטוח ושל קופות החולים. לאחרונה פורסם כי כמות הלקוחות הרוכשים ביטוחים נלווים מן הקופות גדל פי שניים מלפני 10 שנים. אך בעקבות שינויים אחרונים שהוכנסו על ידי משרד הבריאות הכוללים הפסקת ביטוחים נוספים הנועדו למימון תרופות מצילי חיים על ידי קופות החולים, מועלה השאלה איזה ביטוח בריאות עדיף, האם של הקופות או של ביטוחים פרטיים. הפסקת מימון ביטוחים נוספים על ידי קופות החולים בהקשר לתרופות מצילות חיים מחזקת את הטוענים ליתרונה של מערכת ביטוח בריאות פרטי. היבט נוסף הוא גם המחיר הנגבה על ידי הביטוח הפרטי. לכאורה ביטוח משלים על ידי קופות חולים עשויה לעלות למשפחה בת שני מפרנסים בני 40 ושני ילדים בין 100-200₪ בחודש, ואילו כיסוי מקביל בביטוח פרטי עשוי לעלות בין 200-300 ₪ לחודש. העלות הנוספת של הביטוח הפרטי גבוהה יותר אך בהינתן הכיסוי העדיף , יתכן והדבר משתלם יותר למבוטח.
יתרונות הביטוח הפרטי ניתנים להדגמה על ידי בחינת הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי הביטוח המשלים המוצע על ידי קופות החולים. במקרה של כיסוי לניתוח, מציעה קופת חולים כללית באמצעות "פלטינום", כיסוי של 200% ממחירון משרד הבריאות לגבי ניתוח, ואילו ביטוח זהב של קופ"ח מכבי מציע 150,000$ בהתאם. לעומתם מציע הביטוח הפרטי כיסוי מלא להוצאות ניתוח במלואו. היבט נוסף הוא כיסוי עלות אשפוז המוצעת על ידי ביטוח פרטי וכוללת כיסוי של 180 ימי אשפוז, לעומת "פלטינום" המציע 30 יום בלבד ואילו מכבי זהב 40 יום בלבד. נראה לעין כי ביחס להשוואת מתבקשות אלו, עדיף הביטוח הפרטי, האומנם יקר יותר אך משתלם בהיבט הכללי.
לכאורה חלה מהפיכה מאז כינון חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1994 הקובע כי כל אזרח מבוטח בביטוח בריאות על ידי מס הבריאות המועבר לביטוח לאומי ונגבה כמס מידי חודש. הדבר אמור היה לבשר מהפיכה אך בעקבות הצמצומים בהיקף סל הבריאות בהגבלת מתן תרופות מצילות חיים ובעקבות חוסר אפשרות לבחור רופא מנתח ושימוש במעבדות אשר אינן כלולות בסל הבריאות וכן ניתוחים בחו"ל, כל אלה מעיבים על היתרונות המצופים מחוק ביטוח בריאות ממלכתי לעומת ביטוח בריאות פרטי הנראה כדאי יותר מיום ליום.
בעת רכישת פוליסת ביטוח בריאות, אנו מבטחים את עצמנו לעתיד לבוא למקרה של מחלה, ניתוח או סיעוד שנקבל לעת זקנה או בעת בעיה בריאותית. כל אלה טובים ויפים אך ראוי להזכיר כי בפועל קיימים מספר סייגים אשר אנשים אינם מודעים להם בעת חתימה על חוזה פוליסת הביטוח. אי ידיעת הפרטים הקריטיים הללו עשויים למנוע טיפולים עתידיים בהם המבוטח סבר שהם מכסים את מצבו הבריאותי, אך בפועל לא כך הוא. לכן להלן מספר עצות בטרם תחתמו על פוליסת הביטוח, ועצה נוספת היא שראוי לקרוא את כל הסעיפים המגבילים הרשומים בפוליסה באותיות הקטנות לבל תצוצנה הפתעות לא נעימות:
1. מומלץ למלא הצהרת בריאות בכתב המצהירה על מצבכם הבריאותי בפועל ואשר תמנע מצב עתידי בו חברת הביטוח עשויה לטעון כי מצבכם הרפואי הקודם לא נכלל בכיסוי הביטוחי ולכן אינו ראוי למימון.
2. אין לקבל חריגות בהיקף הביטוח , לדוגמא מניעת כיסוי על בעיות גב או בעיות אחרות, כדי לא להגיע למצב בו עשויה חברת הביטוח לטעון כי המצב הסיעודי נגרם מבעיות גב או לא ולגרור את שני הצדדים לויכוח מיותר. לכן מומלץ למנוע החרגות בעת חתימה על החוזה.
3. לעשות ביטוח סיעודי בגיל צעיר, כיוון שכיום אין לדעת מתי יפקוד אותנו מצב סיעודי בגין מחלה בגיל צעיר או תאונה, ולכן מומלץ לבטח מצב זה בטרם עת ולמנוע קטסטרופה כלכלית עתידית בשל מצב שלא הייתם מוכנים לו.
4. יש לדאוג כי גמלת הסיעוד תחרוג מעבר לשלוש שנים, כיוון שבפועל קשישים רבים חיים יותר משלוש שנים במצבם הסיעודי, כך שיש למנוע מצב חסר של ביטוח סיעודי בטרם עת.

הוסף תגובה